Діагностичні системи в медицині

 

Назва напряму навчання

Діагностичні системи в медицині

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І рівнем вищої світи загальноакадемічного профілю за спеціальністю «Діагностичні системи в медицині» триває 7 семестрів. Випускник отримує професійне звання інженера. Підготовка за спеціальністю здійснюється:

·         у галузі точних і природничих наук з провідною дисципліною-фізичні науки (65%),

·          у галузі медичних наук і наук про здоров'я, провідна дисципліна - медичні науки (25%),

·         у галузі інженерно-технічних наук, провідна дисципліна – Автоматика,

·         у галузі електроніки та електротехніки (5%), провідна дисципліна - Технічна інформатика і телекомунікації (5%).                   

Студент напряму навчання «Діагностичні системи в медицині» має можливість обрати одну з трьох спеціальностей:

·         «Методи візуалізації в медицині»,

·         «Діагностична апаратура в медицині»,

·         «Окулярна оптика».

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму «Діагностичні системи в медицині» має наступні професійні компетенції:

·         володіє знаннями в області фізичних основ роботи різних видів медичної апаратури;

·          володіє знаннями в області анатомії і фізіології людини, патології в контексті роботи медичної апаратури;

·         уміє використовувати сучасні вимірювальні прилади та медичні діагностичні системи;

·         може визначати та формулювати інженерні завдання зі збору та обробки інформації, а також проводити та інтерпретувати основні статистичні аналізи, що використовуються в біомедичних науках, а також аналіз сигналів і зображень в медичних і фізичних науках;

·         уміє проводити попередню економічну оцінку пропонованих рішень і використовуваних інженерних дій;

·         володіє знаннями в області етичних основ і усвідомлює необхідність їх застосування в інженерній і навколомедичній діяльності.

Перспективи працевлаштування

Випускники за спеціальностями «Методи візуалізації в медицині» та «Діагностична апаратура в медицині» мають можливість працевлаштування в:

  • лікарнях; клінічних, амбулаторних та консультаційних відділеннях та інших організаційних підрозділах  лікувальних установ;

  • підрозділах з виробництва медичного обладнання та апаратури;

  • проектних, конструкторських та технологічних підрозділах, пов’язаних з медичною апаратурою та обладнанням;

  • науково-дослідних та консалтингових інститутах;

  • торгівельних підприємствах,  акредитаційних та атестаційних  установах із торгівельного обороту і технічного прийому медичної  апаратури та обладнання.

Випускники спеціальності «Окулярна оптика» мають можливість влаштуватися на роботу в:

  • оптичних і оптометричних кабінетах, офтальмологічних консультаціях і відділеннях;

  • підрозділах з виробництва медичного обладнання та обладнання, пов'язаного з офтальмологічними дослідженнями;

  • науково-дослідних та консалтингових  інститутах;

  • торгівельних підприємствах,  акредитаційних та атестаційних  установах із торгівельного обороту і технічного прийому медичної  апаратури та обладнання, пов'язаного з офтальмологічними дослідженнями;

  • оптичних салонах.