Діагностичні системи в медицині

Назва напряму навчання

Діагностичні системи в медицині

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за І рівнем вищої світи загальноакадемічного профілю за спеціальністю «Діагностичні системи в медицині» триває 7 семестрів. Випускник отримує професійне звання інженера. Підготовка за спеціальністю здійснюється:

·       у галузі точних і природничих наук з провідною дисципліною-фізичні науки (65%),

·       у галузі медичних наук і наук про здоров'я, провідна дисципліна - медичні науки (25%),

·       у галузі інженерно-технічних наук, провідна дисципліна – Автоматика, Електроніка та Електротехніка (5%),

·       провідна дисципліна - Технічна інформатика і телекомунікація (5%).

Опис спеціальності

Студент напряму навчання «Діагностичні системи в медицині» має можливість обрати одну з трьох спеціальностей (після 2 року навчання):

·       «Методи візуалізації в медицині»,

·       «Діагностична апаратура в медицині»,

·       «Окулярна оптика».

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму «Діагностичні системи в медицині» має наступні професійні компетенції:

·       володіє знаннями в області фізичних основ роботи різних видів медичної апаратури;

·       володіє знаннями в області анатомії та фізіології людини, патології в контексті роботи медичної апаратури;

·       уміє використовувати сучасні вимірювальні прилади та медичні діагностичні системи;

·       може визначати та формулювати інженерні завдання зі збору та обробки інформації, а також проводити та інтерпретувати основні статистичні аналізи, що використовуються в біомедичних науках, а також аналіз сигналів і зображень у медичних і фізичних науках;

·       уміє проводити попередню економічну оцінку пропонованих рішень і використовуваних інженерних дій;

·       володіє знаннями в області етичних основ і усвідомлює необхідність їх застосування в інженерній і навколомедичній діяльності;

·       спілкується іноземною мовою на рівні B2+ відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти Ради Європи, зокрема, він володіє фаховою термінологією у контексті медичних і фізичних наук.

Перспективи працевлаштування

Випускники за спеціальностями «Методи візуалізації в медицині» та «Діагностична апаратура в медицині» мають можливість працевлаштування:

  • у лікарнях; клінічних, амбулаторних та консультаційних відділеннях та інших організаційних підрозділах  лікувальних установ;
  • у підрозділах з виробництва медичного обладнання та апаратури;
  • у проєктних, конструкторських та технологічних підрозділах, пов’язаних з медичною апаратурою та обладнанням;
  • у науково-дослідних та консалтингових інститутах;
  • на підприємствах торгівлі,  на підприємствах технічного приймання,  в акредитаційних та атестаційних  установах медичної  апаратури та обладнання.

Випускники спеціальності «Окулярна оптика» мають можливість влаштуватися на роботу:

  • в оптичних і оптометричних кабінетах, офтальмологічних консультаціях і відділеннях;
  • у підрозділах з виробництва медичного обладнання та обладнання, пов'язаного з офтальмологічними дослідженнями;
  • у науково-дослідних та консалтингових  інститутах;
  • на підприємствах торгівлі,  на підприємствах технічного приймання,  в акредитаційних та атестаційних  установах медичної  апаратури та обладнання, пов'язаного з офтальмологічними дослідженнями;
  • в оптичних салонах.