Європейська освіта

Назва напряму навчання

Європейська освіта

 

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

В рамках навчання за напрямом підготовки «Європейська освіта» ІІ рівня вищої освіти можна вибрати одну з трьох спеціальностей:

·                  «Транскордонне співробітництво»;

·                  «Європейська інтеграція»;

·                  «Європейська безпека».

Спеціальність «Транскордонне співробітництво»

Транскордонне співробітництво полегшує створення, зростання і підтримку безпеки на місцевому рівні, оскільки економічний і соціальний розвиток у певній мірі залежить від відносин між сусідніми державами. Ефективному навчанню сприяє висококваліфікований викладацький персонал. Випускник цієї спеціальності володіє знаннями у галузі суспільних наук, що охоплюють питання транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального Європейського співробітництва. Він знає питання, що стосуються конфліктів і загроз у прикордонних районах, Європейського культурного кордону, місцевого самоврядування в Європі та формування іміджу територіальних одиниць. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, зокрема професійною, необхідною для подальшого навчання та здійснення професійної діяльності. Отримані знання, уміння та компетенції випускника за спеціальністю «Транскордонне співробітництво» дозволяють йому працевлаштуватися в органах державного управління та місцевого самоврядування, закладах і установах, що діють на території польсько-українського, польсько-словацького кордону та прикордонній службі.

Спеціальність «Європейська інтеграція»

Випускник отримує знання у галузі суспільних наук в області багатогранних інтеграційних процесів у Європі. Вибір цієї спеціальності дозволяє дізнатися і зрозуміти питання макроекономіки, фондів, фінансування та інституційної системи Європейського Союзу, європейського права тощо. Студенти, які обирають цю спеціальність, також мають можливість отримати знання у галузі зв'язків з громадськістю та ведення переговорів. Здобуті знання, уміння та компетенції випускника спеціальності «Європейська інтеграція» дозволять йому працевлаштуватися в урядових та місцевих органах влади, в організаціях, що спеціалізуються на законодавстві Європейського Союзу, розподілі коштів з бюджету ЄС. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, може користуватися спеціалізованою мовою, необхідною для здійснення професійної діяльності або подальшої освіти, завдяки чому знаходить працевлаштування у структурах Європейського Союзу та інших європейських організаціях.

Спеціальність «Європейська безпека»

Вибір цієї спеціальності дозволяє зрозуміти сутність проблем, пов'язаних з військовою, культурною, екологічною безпекою та безпекою здоров’я в Європі. Студент, який вибрав цю спеціальність, одночасно має можливість отримати знання в області загроз і захисту кіберпростору в Європі. Знання, уміння та компетенції випускника спеціальності «Європейська безпека» дозволяють йому отримати роботу у державних органах влади та місцевих органах самоврядування у галузі громадської та європейської безпеки. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, може користуватися спеціалізованою мовою, необхідною для здійснення професійної діяльності або подальшої освіти, завдяки чому знаходить працевлаштування у міжнародних організаціях, що займаються питаннями безпеки в Європі.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Європейська освіта» ІІ рівня вищої освіти отримує ступінь магістра, здобуває міждисциплінарні знання у галузі суспільних, гуманітарних наук і наук про безпеку. Він знає факти про історію європейської цивілізації, принципи функціонування європейської соціальної, економічної та політичної системи та системи безпеки. Він володіє практичними знаннями в області транскордонного співробітництва, інтеграції та безпеки в Європі.

Крім того, випускник може визначати, аналізувати і прогнозувати явища, що відбуваються в європейських державах, в тому числі особливо в країнах Європейського Союзу. Він володіє іноземною мовою на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, може користуватися спеціалізованою мовою, необхідною для здійснення професійної діяльності або подальшого навчання. Він може використовувати інструменти та канали зв'язку, що відповідають мережевому суспільству. Завдяки міждисциплінарному характеру навчання, випускник набуває знань, навичок та компетенцій, які дають йому право працювати в урядових організаціях та органах місцевого самоврядування, а також в установах Європейського Союзу. Він має можливість працевлаштуватися у приватному або неурядовому секторі, в організаціях ЄС, у ЗМІ (зокрема, засобах соціального спілкування).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Європейська освіта» дає можливість працевлаштування:

·                  у приватному або неурядовому секторі в організаціях, діяльність яких орієнтована на вирішення європейських проблем;

·                  в органах державного управління та  місцевого самоврядування, в установах, що діють на території польсько-українського, польсько-словацького кордону та прикордонній службі;

·                  в організаціях, що спеціалізуються на законодавстві Європейського Союзу та розподілі коштів з бюджету ЄС;

·                  в установах Європейського Союзу та інших європейських інтеграційних структурах,

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування, що спеціалізуються на вирішенні питань громадської та європейської безпеки.