Міжнародні відносини

Назва напряму навчання

Міжнародні відносини

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

У рамках навчання за напрямом підготовки «Міжнародні відносини» за І рівнем вищої освіти існує можливість вибору однієї з двох спеціальностей: «Міжнародна безпека» і «Дипломатичні відносини».

Навчання за спеціальністю «Дипломатичні відносини» реалізується в Інституті юридичних наук. Вибір цієї спеціальності дозволить дізнатися і зрозуміти питання, пов'язані з дипломатичними відносинами, включаючи дипломатію Європейського Союзу. Особа, яка запланує навчання за цією цю спеціальністю, має можливість отримати теоретичні та практичні знання про дипломатичний протокол і етикет, технічну організацію дипломатичної служби. Отримані знання, навички та компетенції випускника дозволяють прийняти на роботу до органів державної та місцевої адміністрації, суб'єктів, що спеціалізуються на законодавстві Європейського Союзу, а також у польській зовнішній службі і зовнішній службі Європейського Союзу. Завдяки знанням англійської мови на рівні B2 згідно з загальноєвропейської шкалою опису мовної компетенції випускник знайде роботу в установах Європейського Союзу та міжнародних організаціях.

Спеціальність «Міжнародна безпека» проводиться в Інституті наук про політику. Вибір цієї спеціальності дозволяє дізнатися і зрозуміти питання військової, культурної та екологічної безпеки на глобальному і регіональному рівні. Особа, яка зробила цей вибір, має можливість отримати знання про асиметричні загрози (тероризм), а також про позицію і політику в міжнародних відносинах. Знання, навички та компетенції випускника зі спеціальності «Міжнародна безпека» дозволяють прийняти на роботу у державних і місцевих органах влади, що спеціалізуються в області громадської та міжнародної безпеки. Завдяки знанням англійської мови на рівні B2 згідно з загальноєвропейської шкалою опису мовної компетенції, випускник знайде роботу у міжнародних установах, що займаються регіональною та глобальною безпекою.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Міжнародні відносини» за І рівнем вищої освіти здобуває ступінь «бакалавр» (ліцензіат). Він здобуває знання у галузі суспільних наук, зокрема політичних, адміністративних і юридичних наук. Він володіє ґрунтовними знаннями в області міжнародних відносин. Він знає принципи функціонування міжнародної системи, включаючи її соціальні, культурні, політичні, юридичні, економічні та військові аспекти. Володіє практичними знаннями в області міжнародного співробітництва сучасних держав.

Крім того, випускник може спостерігати, аналізувати і прогнозувати явища, які відбуваються у міжнародних відносинах. Він володіє іноземною мовою на рівні B2 згідно з загальноєвропейською шкалою опису мовної компетенції, зокрема, спеціалізованою професійною мовою, необхідною для здійснення професійної діяльності так і для подальшої освіти. Він може використовувати інструменти та канали зв'язку, що відповідають мережевому суспільству.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом підготовки «Міжнародні відносини» завдяки поєднанню у процесі підготовки елементів у галузі політики, управління та права дозволяє випускнику здобути знання, уміння та навички, що дає можливість працевлаштування:

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·                  у суб'єктах та установах Європейського Союзу та міжнародних організаціях;

·                  у приватному або неурядовому секторі в суб'єктах, діяльність яких спрямована на міжнародне співробітництво;

·                  у ЗМІ, що представляють новини щодо міжнародного співробітництва.