Акушерство

Назва напряму навчання

Акушерство

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),
стаціонарна (денна) форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),
стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за цим напрямом  здійснюється згідно з Наказом Міністра науки та вищої освіти від 26 липня 2019 року «Про стандарти підготовки до майбутньої професійної діяльності  лікаря, стоматолога, фармацевта, медсестри, акушерки, працівника діагностичної лабораторії, фізіотерапевта та парамедика (Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1573). Напрям навчання «Акушерство» належить до галузі медичних наук і наук про здоров'я, також до наукової дисципліни - науки про здоров'я, - як провідної дисципліни.

Навчання за І рівнем вищої освіти закінчується дипломним іспитом, який складається з теоретичної частини, практичної частини та захисту дипломної роботи, що включає перевірку досягнутих ефектів навчання, охоплених програмою і графіком навчання, реалізованими відповідно до стандарту освіти за спеціальністю «Акушерство» (Додаток № 5, Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1573).

Компетентнісна модель випускника

Випускник знає і розуміє:

·                  спеціалізовану проблематику в галузі акушерства, неонатології та гінекології;

·                  розвиток, будову і функції організму людини у нормальних і патологічних умовах;

·                  етіологію, патомеханізм, симптоми, перебіг і способи діагностики та терапевтичного догляду в окремих відділах захворювань при внутрішніх захворюваннях, хірургії, педіатрії та психіатрії;

·                  обумовленості і механізми функціонування здорової і хворої людини;

·                  система охорони здоров'я у Республіці Польща та окремих державах-членах Європейського Союзу;

·                  принципи пропагування здоров'я і профілактики захворювань;

·                  моделі акушерського догляду за жінкою у будь-який період життя і стані здоров'я;

·                  етичні, соціальні та юридичні умови практики акушерки.

 

Випускник має практичні уміння та навички:

·                  надавати медичну допомогу вагітній жінці, жінці під час пологів, жінці в післяпологовому періоді і з новонародженою дитиною, а також жінці з гінекологічними захворюваннями щодо зміцнення здоров'я, профілактики та професійного акушерсько-гінекологічного догляду; під час планування родини і підготовки до материнства; у допологовий та післяпологовий періоди; жінці в період менопаузи і постменопаузи;

·                  розпізнавати вагітність, здійснювати обстеження жінки з фізіологічною вагітністю і проводити дослідження, необхідні для моніторингу перебігу вагітності;

·                  самостійно приймати нормальні фізіологічні пологи (в стаціонарних і позалікарняних умовах), ускладнені вагінальні пологи (при тазовому передлежанні), а також з розрізом (розривом) і зашиванням промежини;

·                  контролювати плід за допомогою медичної апаратури і виявляти відхилення від норми у матері і дитини під час вагітності, пологів і післяпологового періоду;

·                  у надзвичайних ситуаціях до прибуття лікаря приймати необхідні заходи, у тому числі зробити ручне виділення посліду і обстеження матки;

·                  здійснювати догляд за матір'ю і новонародженим у післяпологовий період, пропагувати грудне вигодовування, обстежувати новонародженого, а в екстрених ситуаціях приймати всі необхідні дії, в тому числі негайне штучне дихання;

·                  здійснювати гінекологічний та акушерський догляд за жінкою;

·                  реалізувати освітньо-оздоровчу діяльність щодо підготовки до життя в сім'ї, методів планування сім'ї, охорони материнства і батьківства, підготовки до батьківства і народження дитини, у тому числі консультування про гігієну і харчування, про лактацію, а також здійснювати профілактику жіночих захворювань і пологових патологій;

·                  надавати першу допомогу та вживати рятувальних заходів в рамках серцево-легеневої реанімації;

·                  проводити обстеження з метою постановки сестринського або акушерського діагнозу;

·                  видавати рецепти на ліки, продукти харчування спеціального призначення та медичні вироби, необхідні для продовження лікування в рамках виконання медичних замовлень;

·                  приймати рішення щодо типу і обсягу допомоги по догляду;

·                  самостійно надавати профілактичну, діагностичну, лікувальну та реабілітаційну допомогу в обсязі, зазначеному в законодавстві;

·                  проводити аналіз якості акушерсько-неонатологічної та гінекологічної допомоги;

·                  організувати свою роботу і підлеглих, а також співпрацювати в медичних бригадах.

 

Випускник володіє соціальними компетенціями, а саме:

·                  поважає гідність і автономію людей, що знаходяться під опікою; розуміє світоглядні і культурні відмінності, емпатії  у взаємовідносинах з пацієнтом і його сім'єю;

·                  дотримується реалізації прав пацієнта;

·                  самостійно та ретельно виконує  професійні обов’язки згідно з принципами етики, у тому числі з дотриманням моральних цінностей та обов'язків у догляді за пацієнтом;

·                  відповідально виконує професійні функціональні обов’язки;

·                  у разі труднощів з вирішенням проблемної ситуації – поєднує  висновки  експертів із власними способами розв’язання проблеми;

·                  прогнозує та аналізує чинники, що впливають на власні реакції і пацієнта;

·                  визначає власні обмеження у сфері соціальних знань, навичок та компетенцій, а також робить самооцінку освітніх потреб.

Випускник І рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Акушерство» підготовлений до працевлаштування у лікувальних установах і вступу до навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Акушерство» дає можливість працевлаштування:

·                  у закладах охорони здоров’я: клінічних лікарнях, лікарнях регіонального рівня, пологових центрах, школах матері і дитини;

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування.

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Назва напряму навчання

Акушерство

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за цим напрямом здійснюється згідно з Наказом Міністра науки та вищої освіти від 26 липня 2019 року «Про стандарти підготовки до майбутньої професійної діяльності  лікаря, стоматолога, фармацевта, медсестри, акушерки, працівника діагностичної лабораторії, фізіотерапевта та парамедика (Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1573). Напрям навчання «Акушерство» належить до галузі медичних наук і наук про здоров'я, також до наукової дисципліни - науки про здоров'я - як провідної дисципліни.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти закінчується дипломним іспитом, який включає перевірку досягнутих ефектів навчання, охоплених програмою і графіком навчання, реалізованими відповідно до стандарту освіти за спеціальністю «Акушерство». (Додаток № 5, Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1573).

Компетентнісна модель випускника

Диплом магістра акушера отримує випускник, який знає і розуміє спеціалізовану проблематику у галузі акушерства, неонатології, гінекології, гінекологічної онкології, ультразвукової діагностики в акушерстві і гінекології, методології наукових досліджень тощо.

Випускник уміє:

·                  вирішувати професійні проблеми, особливо пов'язані з прийняттям рішень у складних ситуаціях, обумовлених специфічними особливостями вживаних професійних дій і умовами їх виконання,

·                  проводити наукові дослідження та поширювати їх результати,

·                  застосовувати відповідні законодавчі акти у професійній діяльності,

·                  розробляти принципи кадрової політики, що відповідають потребам пацієнтів в акушерській, акушерсько-неонатологічній та гінекологічній допомозі,

·                  застосовувати методи і техніки організації та управління при вивченні та вирішенні організаційних проблем і поліпшенні акушерської професійної практики,

·                  планувати свою освітню діяльність і постійно вдосконалюватися з метою оновлення знань.

Випускник II рівня за напрямом підготовки «Акушерство» готовий приступити до роботи у лікувальних установах та продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Акушерство» дає можливість працевлаштування:

·                  у закладах охорони здоров’я (у державних та комунальних установах первинної та спеціалізованої медичної допомоги; здійснення самостійної господарської діяльності медико-акушерських служб),

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування,

·                  у науково-дослідних центрах і на всіх рівнях навчання та професійного вдосконалення акушерок.