Педагогіка дошкільної і початкової освіти

 

Назва напряму навчання

Педагогіка дошкільної і початкової освіти

 

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Студент отримує знання про:

·         основні проблеми педагогіки з акцентом на дошкільну та початкову освіту;

·         основні концепції людського розвитку, виховання та освіти, з акцентом на дошкільну та початкову освіту;

·         процеси виховання та освіти з урахуванням обраних областей у галузі біології, філософії, історії, соціології, психології, антропології, що реалізуються на рівні дошкільної та початкової освіти;

·         функціонування дітей з особливими освітніми потребами;

·         у дошкільній та початковій освіті.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» має знання про:

·         проектування та проведення педагогічних досліджень та обраних методів, технік та інструментів дослідження;

·         основні виховні середовища дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, їх особливості і процеси, що відбуваються у них;

·         альтернативні форми дошкільної та початкової освіти;

·         функціонування дітей з особливими освітніми потребами в дошкільній та початковій освіті;

·         сучасні інформаційні технології та їх роль у дошкільній та початковій освіті;

·         диференціація можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що визначається різними факторами біологічного, психологічного, педагогічного, соціального та культурного характеру.

Навички в області:

·         діагностики та оцінки різних педагогічних ситуацій і подій, використовуючи біологічні, педагогічні, психологічні, соціологічні знання та проектування шляхів вирішення виниклих проблем;

·         аналіз та інтерпретація різних освітніх, навчальних та виховних, навчальних та опікунських ситуацій,  особливою увагою до дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

·         аналіз прикладів освітніх досліджень, розробки та реалізації власних досліджень щодо ранньої освіти дитини;

·         використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховній роботі у дитячому садку та в 1-3 класах початкової школи;

·         виявлення інтересів дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та застосування індивідуалізації в освітньому процесі;

·         ефективна робота з дітьми з різних культурних верств;

·         використання різноманітних навчальних посібників в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку;

·         розробка, реалізація та оцінка програми навчання, адекватної до потреб і можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

·         виявлення та аналіз специфічних особливостей навколишнього середовища та впровадження заходів щодо їх використання у роботі з дітьми на рівні ранньої освіти;

·         адаптація методів і форм навчально-виховної роботи до сформульованих цілей виховання і освіти;

·         розробити план власного професійного розвитку в галузі дошкільної та початкової освіти;

·         надавати допомогу і підтримку дітям зі спеціальними

·         потреби в освіті.

Соціальна компетентність випускника:

·         критична оцінка наявних знань і навичок;

·         безперервне вдосконалення, зокрема, професійне;

·         співпраця у групі та прийняття у ній різних ролей;

·         діяльність для соціального середовища з особливою увагою освіті дітей з особливими потребами;

·         виконання своїх професійних обов'язків і дотримання принципів педагогічної деонтології.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» дає можливість працевлаштування:

  • професійним педагогом дитячого садка, дошкільного відділення;

  • у центрі дошкільної освіти;

  • вчителем початкової освіти.