Педагогіка дошкільної і початкової освіти

Назва напряму навчання

Педагогіка дошкільної і початкової освіти

 

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Студент здобуває знання про:

·       основні проблеми педагогіки з акцентом на дошкільну та початкову освіту;

·       основні концепції людського розвитку, виховання та освіти, з акцентом на дошкільну та початкову освіту;

·       процеси виховання та освіти з урахуванням обраних областей у галузі біології, філософії, історії, соціології, психології, антропології, що реалізуються на рівні дошкільної та початкової освіти;

·       функціонування дітей з особливими освітніми потребами у дошкільній та початковій освіті.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» має знання про:

·       проєктування та проведення педагогічних досліджень та обраних методів, технік та інструментів дослідження;

·       основні виховні середовища дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, їх особливості і процеси, що відбуваються у них;

·       альтернативні форми дошкільної та початкової освіти;

·       функціонування дітей з особливими освітніми потребами в дошкільній та початковій освіті;

·       сучасні інформаційні технології та їх роль у дошкільній та початковій освіті;

·       диференціація можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що визначається різними факторами біологічного, психологічного, педагогічного, соціального та культурного характеру.

Уміння та навички в області:

·       діагностики та оцінки різних педагогічних ситуацій і подій, використовуючи біологічні, педагогічні, психологічні, соціологічні знання та проєктування шляхів вирішення виниклих проблем;

·       аналіз та інтерпретація різних освітніх, навчальних та виховних, навчальних та опікунських ситуацій,  особливою увагою до дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

·       аналіз прикладів освітніх досліджень, розробки та реалізації власних досліджень щодо ранньої освіти дитини;

·       використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховній роботі у дитячому садку та в 1-3 класах початкової школи;

·       виявлення інтересів дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та застосування індивідуалізації в освітньому процесі;

·       ефективної роботи з дітьми з різних культурних верств;

·       використання різноманітних дидактичних засобів у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку;

·       розробки, реалізації та оцінки програми навчання, адекватної до потреб і можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

·       виявлення та аналізу специфічних особливостей навколишнього середовища та впровадження заходів щодо їх використання у роботі з дітьми на рівні ранньої освіти;

·       адаптації методів і форм навчально-виховної роботи до сформульованих цілей виховання і освіти;

·       розробки плану власного професійного розвитку у галузі дошкільної та початкової освіти;

·       надавати допомогу і підтримку дітям зі спеціальними потребами в освіті.

Соціальна компетентність випускника:

·       критична оцінка наявних знань і навичок;

·       безперервне вдосконалення, зокрема, професійне;

·       співпраця у групі та виконання у ній різних ролей;

·       діяльність для соціального середовища з особливою увагою на освіту дітей з особливими потребами;

·       виконання професійних обов'язків і дотримання принципів педагогічної деонтології.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом підготовки «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» дає можливість працевлаштування:

·                  професійним педагогом дитячого садка, дошкільного відділення;

·                  у центрі дошкільної освіти;

·                  вчителем початкової освіти.