Оптометрія

Назва напряму навчання

Оптометрія

 

Рівень підготовки і форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму навчання

Оптометрія - це міждисциплінарна галузь прикладних знань, яка займається процесом зору, його захистом, покращенням, збереженням і розвитком цього процесу.

Навчання за напрямом підготовки «Оптометрія» дозволяє студенту отримати ґрунтовні знання у галузі природничих та медичних наук. Цей напрям підготовки забезпечує набуття компетенцій, необхідних для здійснення діяльності за фахом «оптометрист», що є частиною системи охорони здоров’я.

Компетентнісна модель випускника

Випускники мають

- знання геометричної та хвильової оптики, офтальмологічної оптики, мікроскопії, застосування лазерів, елементів оптичного матеріалознавства (інженерії матеріалів) та нанотехнологій;

- знання біології людини, анатомії та функції органів зору, основ нейрофізіології органів зору, патології зорової системи, системних захворювань в офтальмології та профілактики захворювань очей;

- знання оптометрії, офтальмології, засобів для покращення зору та можливості корекції порушень зору, основ рефракційної діагностики;

- вміння конструювати прості оптичні системи;

- вміння працювати з оптичним та оптометричним обладнанням;

- вміння вимірювати рефракцію ока;

- вміння підбирати окулярну корекцію;

- вміння проводити реабілітацію зорової системи;

- вміння проєктувати оптичні системи з використанням інформаційних технологій;

- вміння обробляти та передавати телемедичні дані;

- вміння та навички міжособистісного спілкування з людьми з порушеннями зору

- вміння розпізнавати певні захворювання очей у пацієнтів та направляти їх до лікаря-офтальмолога (спеціаліста);

- володіє іноземною мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, включно іноземною мовою у сфері оптометрії.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Оптометрія» дає можливість працевлаштування:

- в офтальмологічних клініках, оптичних та оптометричних відділеннях, салонах, кабінетах;

- на підприємствах з виробництва медичної апаратури та приладів, пов’язаних з офтальмологічними дослідженнями;

- у науково-дослідних та консалтингових інститутах;

- в організаціях, що здійснюють товарообіг, акредитацію та сертифікацію медичної апаратури та приладів, пов'язаних з офтальмологічними дослідженнями;

- в оптичних магазинах та салонах.

Випускники напряму підготовки «Оптометрія» (І рівень вищої освіти (бакалаврський) можуть продовжити навчання на ІІ рівні вищої освіти, наприклад, за такими напрямами підготовки, як: «Оптометрія», «Фізика», та інших суміжних у галузі фізичних і медичних наук.