Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

 

Назва напряму навчання

Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» реалізується в двоступеневій системі. Після першого ступеня – І рівня вищої світи випускник отримує звання професійного інженера, після другого ступеня – ІІ  рівня вищої освіти – магістра. Студент за спеціальністю «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» отримує знання і навички в обраній галузі сільськогосподарських наук (Сільське господарство і садівництво) з базою в галузі інженерно-технічних наук (Машинобудування та екологічне машинобудування, гірничодобувна промисловість і енергетика). Програма підготовки за напрямом «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» включає в себе групу загальних, основних і професійно спрямованих предметів. На І рівні вищої освіти студенти здійснюють професійну практику на окремих підприємствах, що займаються  управлінням відходами та пошуком енергії з відновлюваних джерел.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня (бакалаврського) вищої освіти має сучасні інженерні знання в рамах обраної дисципліни «Сільське господарство та садівництво», з основою в галузі інженерно-технічних наук. Він може використовувати спеціалізовану термінологію щодо відновлюваних джерел енергії та управління відходами. Він має здатність працювати з лабораторним і польовим обладнанням, інтерпретувати результати досліджень і формулювати висновки. Він може виконувати проектні, інвестиційні та експлуатаційні завдання в галузі збору енергії з відновлюваних джерел та управління відходами. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 відповідно до загальноєвропейської шкали мовної компетенції.

Випускник II рівня (магістерського) вищої освіти має  систематизовані знання в галузі сільськогосподарських наук з основою в галузі інженерно-технічних наук. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 відповідно до загальноєвропейської шкали мовної компетенції, у тому числі спеціалізованої мови в галузі напряму навчання. Він може виконувати складні проектні, інвестиційні та експлуатаційні завдання, що стосуються обладнання, установок і об'єктів для збору енергії з відновлюваних джерел, а також управління відходами. Він оцінює потреби в енергії і можливості її отримання, а також проектує установку, використовувану для отримання енергії з відновлюваних джерел. Він може оцінити кількість відходів, що утворюються в регіоні, і розробити концепцію їх зберігання та управління.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» дає можливість працевлаштування:

Випускник має міждисциплінарну освіту, що дозволяє йому працювати в компаніях, які займаються виробництвом, переробкою, транспортуванням і оборотом енергії, а також на підприємствах, що займаються відходами, а також органів державної влади та місцевого самоврядування, в консалтингу тощо. Він підготовлений для проведення досліджень з виробництва енергії з урахуванням відновлення джерел енергії, а також управління відходами.

Завершення І рівня (бакалаврського) вищої освіти дозволяє продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» або суміжних напрямів. Закінчення І рівня (бакалаврського) вищої освіти підготує випускника до проведення наукових досліджень і вступу до аспірантури