Науки про сім’ю

Назва напряму навчання

Науки про сім’ю

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Випускник за напрямом підготовки «Науки про сім'ю» має практичний профіль і отримує професійне звання бакалавра за спеціальністю: «Помічник сім’ї» або «Помічник особи з обмеженими можливостями». Під час навчання він набуває міждисциплінарних знань про шлюб і сім’ю та навички, спрямовані на практичне застосування в роботі з сім’єю.

Компетентнісна модель випускника

Випускник має:

·       знання в області питань, пов'язаних з сім'єю та її функціонуванням у педагогічному, психологічному, соціологічному, правовому, біомедичному, філософському і Богословському аспектах. Він знає термінологію в області біологічного та фізіологічного розвитку людини. Володіє знаннями про процес виховання і соціалізації у контексті сучасних змін середовища та соціальних інститутів. Він має знання про суб'єкти і установи, що працюють на благо сім'ї та їх функціонуванні. Він знає про способи діагностики потреб сім'ї, що знаходиться в різній внутрішній системі і у різноманітному соціальному становищі. Він знає про переговори і володіє навичками в посередництві.

·       уміння інтерпретації інформації, пов'язаної з біологічним та індивідуальним розвитком людини і його соціальним функціонуванням, особливо в сімейному середовищі. Він може розвивати професійні навички, пов'язані з педагогічною, психологічною, соціальною та юридичною підтримкою сім'ї, використовуючи отримані знання для опису та практичного застосування в роботі з сім'єю. Випускник може самостійно планувати і реалізовувати проєкти з надання допомоги та підтримки сім'ї, яка переживає всілякі труднощі. Він володіє базовими навичками щодо проведення соціальних досліджень, пов'язаних із сімейною системою. Він може застосовувати закони, що відносяться до сім'ї (захищають цінності сімейного життя). Він може оцінити корисність різних методів, процедур і передових практик для вирішення проблем окремих членів сім'ї, а також спілкуватися з сім'єю і представниками різних організацій, що  діють на благо сім'ї.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Науки про сім'ю» дає можливість працевлаштування:

·       в органах місцевого самоврядування/ установах, що виконують завдання з підтримки сім'ї та системи прийомної сім'ї, наприклад: помічником сім'ї, координатором прийомної сім'ї;

·       в установах денної підтримки;

·       в установах  різних типів по догляду та вихованню;

·       у регіональних терапевтичних установах;

·       в інтервенційних центрах перед усиновленням;

·       у закладах, що реалізують завдання в області підтримки сімей.