Нанотехнології

Назва напряму навчання

Нанотехнології

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

Інженерська освіта

Опис напряму навчання

Нанотехнології - це міждисциплінарна галузь знань, яка дозволяє проєктувати, виготовляти та застосовувати сучасні матеріали у масштабах, наближених до розмірів атома,

у високотехнологічних галузях промисловості.

Сьогодні нанотехнології – це одна з галузей, що розвиваються  швидкозростаючими темпами Вона поєднує матеріалознавство, фізику, хімію, біологію, біотехнологію, медицину, фармацевтику та інформатику.

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Нанотехнології» здійснюється за спеціальностями, які студенти вибирають протягом 4 семестру навчання:

·       «Матеріали для екоенергетики»;

·       «Наноматеріали в косметології».

Спеціальність «Матеріали для екоенергетики» пов’язана з розробкою та впровадженням сучасних рішень, необхідних для прогресивної енергетичної трансформації. Вона забезпечить знання, уміння та навички, необхідні для створення та впровадження продуктів та послуг, що застосовуються у сфері генерації, зберігання та управління «чистою енергією».

Спеціальність «Наноматеріали для косметології» знайомить студентів з аспектами використання наноматеріалів у косметичній промисловості. Студенти здобудуть знання про виробництво наноматеріалів та їх вплив на здоров’я та безпеку людини.

Компетентнісна модель випускника

Після здобуття інженерської освіти випускник матиме:

·       міждисциплінарні знання для проєктування, виробництва та верифікації нових матеріалів та наноматеріалів, що використовуються у багатьох галузях промисловості, зокрема, у  екоенергетиці, біоінженерії, біомедицині, косметології, мікро- та наноелектроніці, фармацевтиці тощо;

·       навички щодо застосування передових методів дослідження та технологій, які застосовуються для верифікації об’єктів зі зменшеними розмірами;

·       відповідні знання, уміння та навички, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки з необхідним програмним забезпеченням та виконанням симуляцій з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Крім цього, випускник повинен володіти англійською мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти в обсязі, достатньому для вільного спілкування та використання англомовної спеціалізованої літератури з нанотехнологій.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Нанотехнології» дає можливість працевлаштування:

- на польських та іноземних виробничих підприємствах, які впроваджують інноваційні технології (сектор високих технологій) у сфері нанотехнологій та інженерії матеріалів (матеріалознавства);

- на підприємствах, пов’язаних з аерокосмічною галуззю, сучасним машинобудуванням та хімічною промисловістю;

- у компаніях, що представляють галузь відновлюваних джерел енергії, оптоелектроніки;

- у спеціалізованих виробничих та науково-дослідних лабораторіях;

- у наукових інститутах;

- у центрах передових технологій;

- в адміністративних установах.