Міська освіта (урбаністична освіта)

Назва напряму навчання

Міська освіта (урбаністична освіта)

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму підготовки

Напрям підготовки «Міська освіта (урбаністична освіта)» - це міждисциплінарний курс ІІ рівня вищої освіти, що відповідає сучасним соціальним, економічним та політичним тенденціям. Ця освітня пропозиція є відповіддю на поточні та майбутні потреби ринку праці. Випускники цього напряму підготовки набувають компетенції, необхідні для роботи у публічних установах, зокрема в органах державного управління та місцевого самоврядування, у міжнародних інституціях, у неурядових організаціях, в організаціях з підтримки бізнесу, обслуговування інвесторів, туристів, а також у науково-дослідних установах, що займаються моніторингом процесів, які відбуваються у місті.

Напрям підготовки «Міська освіта (урбаністична освіта)» - це унікальний напрям, який поєднує елементи соціологічних, економічних, політичних та адміністративних наук. Це напрям, який до цього часу розвивався у великих дослідницьких центрах.

Зростаюче населення міст у всьому світі означає, що попит на високоосвічених фахівців з державного управління, управління міськими ресурсами та місцевої публічної політики зростає з кожним роком. Навчальна програма була розроблена у результаті консультацій між науковцями, практиками, посадовцями органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій та урбаністичних рухів. Творці програми спиралися на досвід закордонних центрів, які навчають у сфері урбаністики, з метою створення сучасної, інноваційної навчальної програми, що відповідає потребам та викликам XXI століття.

Напрям підготовки «Міська освіта (урбаністична освіта)» - це:

·       сучасний підхід до підготовки фахівців, потрібних у містах;

·       практичні компетенції для працевлаштування у державному, громадському та приватному секторах;

·       міцний фундамент для продовження навчання на ІІІ рівні вищої освіти або для проведення комерційних урбаністичних досліджень;

·       висококваліфікований викладацький склад - науковці та практики;

·       зручна організація занять (модульна система);

·       дві спеціальності на вибір: «Управління містом» та «Міський простір» (з 2 семестру навчання);

·       тривалість: чотири семестри;

·       професійний ступінь: магістр з міської освіти (з урбаністичної освіта).

Опис спеціальності

Випускники напряму підготовки «Міська освіта (урбаністична освіта)» спеціальності «Управління містом» підготовлені до управління міськими ресурсами (матеріальними та нематеріальними), володіють аналітичними та управлінськими навичками, а також знаннями специфіки міських ресурсів, моделей надання публічних послуг, планування та реалізації публічної політики.

Випускники напряму підготовки «Міська освіта (урбаністична освіта)» спеціальності «Міський простір» підготовлені до роботи в органах публічної адміністрації (в органах державного управління та місцевого самоврядування), в установах, що займаються проблемами соціально-економічного розвитку, у здійсненні підприємницької діяльності.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник володіє знаннями у галузі суспільних наук (політичних та адміністративних наук, соціологічних наук, економіки та фінансів). Вони здатні застосовувати свої знання, дотримуючись правових та етичних принципів. Випускник спілкується іноземною мовою на рівні не нижче B2+ відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти Ради Європи. Він володіє фаховою термінологією у контексті напряму навчання. Навчання за цим напрямом підготовки здійснюється за двома спеціальностями: «Управління містом» та «Міський простір».

Випускники здатні самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. Вони готові продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності «Міська освіта (урбаністична освіта)» мають можливість влаштуватися на роботу: у державних установах, органах місцевого та державного управління, а також у неурядових організаціях та організаціях підтримки бізнес-середовища, в обслуговуванні інвесторів, туристів.