Медіа, візуальна та соціальна комунікація

Назва напряму навчання

Медіа, візуальна та соціальна комунікація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання,

Навчання відбувається англійською мовою

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Медіа, візуальна та соціальна комунікація» вирізняється комплексним підходом до навчання, який поєднує в собі як глибокі теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні для функціонування в сучасному цифровому світі:

 1. Навчальний план та структура занять: напрям підготовки пропонує різноманітну навчальну програму, що включає як теоретичні заняття, так і практичні воркшопи та дослідницькі проєкти. Заняття організовано систематично, з урахуванням поступового поглиблення та розширення знань та навичок студентів протягом семестрів.
 2. Командна робота та міждисциплінарність: організація занять сприяє командній роботі та міждисциплінарності, що дає можливість студентам здобути досвід роботи в різних середовищах та командах, відображаючи реальні виклики професійного середовища.
 3. Використання активних методів: навчальний процес базується на використанні різноманітних активних методів, таких як: вивчення конкретних ситуацій, симуляції, практичні воркшопи, дослідницькі проєкти, що стимулює активність студентів та розвиває їхнє критичне мислення.
 4. Підтримка від фахівців-практиків: заняття проводять досвідчені фахівці-практики з медіа, соціальних та візуальних комунікацій, що забезпечує студентам безпосередній доступ до актуальних знань та професійного досвіду.
 5. Викладання англійською мовою: в рамках навчання за даним напрямом підготовки  заняття проводяться англійською мовою, що дозволяє студентам розвивати свою мовну компетенцію в міжнародному контексті та готує їх до роботи у глобальному середовищі.
 6. Використання англійської мови професійного спрямування: особлива увага приділяється вивченню англійської спеціалізованої мови (ESP), яка є невід’ємною частиною програми, що дає можливість студентам ефективно спілкуватися у сферах маркетингу, ділової мови медіа, комунікації та проєктування.
 7. Дипломний проєкт та семінар: студенти мають можливість виконати дипломний проєкт відповідно до власних інтересів і провести дослідницьку роботу в рамках семінару, що дозволяє їм поглибити свої знання в обраних предметних областях.
 8. Організація виробничої практики: виконання програми навчання передбачає співпрацю з різними установами та компаніями, що дає можливість студентам проходити практику та здобувати цінний досвід в реальних умовах праці.
 9. Моніторинг навчання студентів та дидактична підтримка: систематичний моніторинг навчання студентів та індивідуальна дидактична підтримка учасників програми забезпечують ефективне досягнення запланованих результатів навчання.
 10. Постійне оновлення програми: програма навчання постійно оновлюється, щоб відповідати на мінливі потреби ринку праці та нові виклики у сфері медіа, комунікації та візуальних мистецтв.

Навчальна програма за напрямом підготовки «Медіа, візуальна та соціальна комунікація» спрямована на підготовку випускників до успішного виходу на ринок праці і тому враховує вимоги роботодавців і динаміку професійних ринків. З метою реалізації вищевказаного, перелік навчальних предметів значно розширений - це дозволяє студентам паралельно розвиватися у різних напрямах комунікації, медіа та проєктування/дизайну:

 1. Розвиток комунікативної компетентності забезпечує:
 • викладання англійської мови у фаховому контексті - це особливо важливо для студентів, які планують працювати у міжнародному професійному середовищі;
 • ознайомлення студентів із принципами риторики та мови переконання з метою розвитку навичок переконливої та ефективної комунікації;
 • вступ до теорії комунікації, необхідний для розуміння основ галузі та вільного спілкування в різноманітних соціальних ситуаціях;
 • акцент на вербальній і невербальній комунікації та міжкультурній комунікації, що дозволить студентам підготуватися до роботи в різних середовищах;
 • введення предметів, пов’язаних з інформаційними технологіями (ІТ), завдяки яким студенти отримають знання про сучасні засоби комунікації, що є необхідним для ефективного орієнтування в сучасному цифровому професійному середовищі;
 • включення до програми навчання дисциплін «Соціальна психологія» та «Лінгвістика», що допоможе зрозуміти аспекти людської поведінки та мови, які можуть бути корисними в роботі та житті.

2.      Розвиток умінь роботи з медіа:

 • ознайомлення студентів з різними видами цифрових медіа, що є важливим у сучасному медіасередовищі;
 • включення до програми навчання дисциплін із маркетингу та реклами, які підготують студентів до роботи у сфері просування та маркетингових комунікацій;
 • аналіз культурного впливу соціальних медіа;
 • створення цифрового контенту;
 • обговорення питань етики соціальних медіа та авторського права в цифровому просторі, що є особливо важливим у контексті відповідальної роботи з медіа.

3.      Розвиток дизайнерських навичок

 • інтеграція теорії та практики графічного та мультимедійного дизайну;
 • участь у воркшопах для підготовки до створення професійних контентів.

4.      Розвиток практичних навичок:

 • навчання управлінню проєктами у різних сферах та професійних середовищах;
 • воркшопи з написання текстів та вдосконалення вміння презентувати досягнення своєї роботи;
 • фінальний проєкт, що підсумовує трирічний цикл навчання.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Медіа, візуальна та соціальна комунікація» матиме компетентності, які дозволять йому ефективно працювати в різних сферах, пов’язаних з комунікацією, медіа та дизайном.

 • Дослідницькі компетентності - випускник вмітиме проводити дослідження, аналізувати дані та робити висновки на основі зібраної інформації. Це дозволить випускнику приймати обґрунтовані рішення та створювати ефективні комунікаційні стратегії.
 • Міжособистісні компетентності - випускник буде готовий працювати в команді, співпрацювати з різними соціальними групами та ефективно будувати міжособистісні відносини.
 • Комунікативні компетентності з англійської мови - після закінчення навчання випускник зможе вільно і точно використовувати англійську мову як в усній, так і у письмовій формі. Англійська мова буде інструментом, який дозволить випускнику доносити свої ідеї, переконання та інформацію у спосіб, який може бути зрозумілим для різноманітної аудиторії. Вільне володіння англійською мовою відкриє випускникам двері до глобального бізнес-середовища, дозволить працювати в транснаціональних корпораціях, рекламних агентствах та установах.
 • Культурні та міжкультурні компетентності - випускник розумітиме культурні відмінності та адаптуватиме своє спілкування до різних соціальних груп та культур, що є важливим у глобальному середовищі.
 • Маркетингові компетентності - випускник розумітиме основи маркетингу, включаючи створення маркетингових стратегій, аналіз ринку та конкуренції, а також просування продуктів чи послуг.
 • Компетентності у сфері графічного дизайну - випускник буде підготовлений до роботи в галузі графічного дизайну, що включає створення графічних концепцій для комунікацій, логотипів, плакатів, брошур, флаєрів, рекламних матеріалів та інших візуальних елементів. Вони матимуть можливість використовувати різноманітні інструменти графічного дизайну та програмне забезпечення для створення професійних проєктів.
 • Компетентності у сфері мультимедійного дизайну дозволить випускнику спільно створювати інтерактивні та мультимедійні матеріали та функціонувати в команді, що складається з представників різних професій.
 • Компетентності у сфері аналізу та інтерпретації контенту - випускник зможе критично оцінювати медіа та комунікаційний контент, розуміти його контекст та вплив на аудиторію.
 • Компетентності у галузі етики та медіаправа - випускник буде обізнаний з етичними питаннями, пов’язаними з комунікацією та медіа, а також знатиме і розумітиме принципи авторського права та відповідального використання контенту.
 • Компетентності щодо використання соціальних медіа є важливою частиною компетентності випускника, особливо в контексті сучасного цифрового світу та глобалізованого суспільства. Вони охоплюють сукупність знань, умінь і  навичок ефективного управління, комунікації на різних платформах соціальних медіа.
 • Компетентності у сфері управління проєктами - випускник зможе планувати, організовувати та управляти комунікаційними проєктами. Це важливо в контексті ефективної реалізації рекламних стратегій і кампаній та діяльності різних видів підприємництва.
 • Компетентності у сфері соціальної комунікації - випускник матиме ґрунтовні  знання про соціальні комунікації, тобто про те, як люди спілкуються один з одним у різних соціальних контекстах. Він зможе аналізувати комунікаційні процеси, визначати цільові групи та адаптувати повідомлення до конкретних аудиторій. Випускник може працювати фахівцем зі зв’язків з громадськістю, консультантом із соціальних комунікацій або медіа-планером.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності «Медіа, візуальна та соціальна комунікація» матимуть широкий спектр компетенцій, які дозволять їм працювати в різних сферах та професіях як у польських, так і в міжнародних компаніях.

 • Аналітик даних у багатопрофільній компанії відіграє ключову роль у використанні інформації для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Випускник спеціальності «Медіа, візуальна та соціальна комунікація» може ідеально вписатися в цю роль завдяки своїй здатності ефективно спілкуватися англійською мовою та вмінню аналізувати дані.
 • Копірайтер або контент-менеджер, який займається створенням рекламного контенту, статей, блогів, контенту для веб-сайтів та інших текстів. Може також керувати онлайн-контентом і стратегією контент-маркетингу.
 • Графічний дизайнер або дизайнер користувацького інтерфейсу (UI), що створює привабливий і функціональний дизайн для веб-сайтів, мобільних додатків та інших цифрових медіа.
 • Менеджер проєктів у рекламному агентстві, який відповідає за управління рекламними проєктами, розробку рекламних кампаній та координацію діяльності творчих команд.
 • Графічний дизайнер - створює цілісний візуальний контент для медіа-компаній та споріднених, уможливлюючи синергію текстового та візуального шарів з точки зору онлайн-маркетингу.
 • Спеціаліст з освіти та навчання - може працювати викладачем або тренером, навчаючи інших комунікації, дизайну, мови.
 • Спеціаліст із корпоративної комунікації у компаніях, PR-агенціях або комунікаційних відділах організацій. Його завданням буде управління внутрішньою та зовнішньою комунікацією, створення комунікаційного контенту та комунікаційних стратегій.
 • Спеціаліст із маркетингу розробляє маркетингові стратегії, рекламні кампанії та аналізує результати маркетингової діяльності.
 • Спеціаліст із соціальних мереж - ведення профілів у соціальних мережах, створення контенту та аналіз ефективності кампанії.
 • Спеціаліст із організації заходів/маркетолог - може організовувати конференції, семінари, культурні та інші заходи, керувати всіма аспектами планування та реалізації.
 • Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю для компаній, що займаються брендингом, або приватних осіб.
 • Спеціаліст із проєктування, впровадження та вдосконалення цифрових продуктів і послуг у технологічних компаніях, інтерактивних агентствах, стартапах, а також в ІТ-відділах великих підприємств.