Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Під час навчання студент здобуває базову загальногуманітарну і спрямовану освіту, що передбачає докладні знання у галузі лінгвістики/ мовознавства, зокрема: глотодидактику, літературознавство і логопедію.

Головна мета навчання -ознайомлення студентів з методикою роботи логопеда і глотодидактики та з теоретичними основами цієї професії. З метою реалізації поставленої мети, процес навчання спрямовано на:

·       отримання знань про мовні основи логопедії та глотодидактики (Наука про мову, Культура мови та комунікації, Соціолінгвістика та Психолінгвістика; при цьому найбільший акцент робиться на навчання студентів принципам правильної артикуляції польських звуків);

·       здобуття знань про роботу з дитиною-білінгвом, формування навичок викладання польської мови як іноземної;

·       формування навичок програмування та реалізації логопедичної терапії з дітьми з різними проблемами спілкування;

·       набуття слухачами знань про медичні основи роботи логопеда (знання анатомії, фоніатрії, аудіології, ортодонтії, геріатрії, неврології);

·       здобуття знань і навичок в області педагогіки і психології, з особливим акцентом на ознайомлення слухачів з етапами розвитку мовлення дитини, механізмами формування мовлення та знань мови.

Компетентнісна модель випускника

Випускники цього напряму отримують знання з галузі викладання польської мови для іноземців та дітей-білінгвів; вони будуть знати як самостійно проводити діагностику, планування та проведення логопедичної терапії певних розладів мови, у тому числі: заїкання, мова дітей з порушеннями, корекції неправильно вимовлених звуків, вимова польських звуків.

Під час навчання вони отримають знання за кількома напрямами:

1. Лінгвістика/ мовознавство (зокрема, Фонетика і культура слова);

2. Літературознавство (ключові твори польської та світової літератури, Теорія літератури, Поетика);

3. Психологія та Педагогіка;

4. Анатомія і Неврологія;

5. Терапія мовних розладів;

6. Польська мова як іноземна та польська культура.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Логопедія з викладанням польської мови як іноземної» дає можливість працювати вчителем-логопедом:

·       у школах,

·       у дитячих садах,

·       в яслах.

Випускник може працювати вчителем польської мови як іноземної:

·       у всіх типах шкіл і полонійних центрах у Польщі та за кордоном.

Освіту можна продовжити за ІІ (магістерським) рівнем навчання, що дасть можливість здійснювати професійну педагогічну діяльність та повний доступ до роботи логопедом:

·       у лікарнях,

·       в освітніх установах,

·       у логопедичних консультаційних центрах;

Випускник має можливість здійснення самостійної діяльності у власному логопедичному кабінеті.