Логопедія з навчанням польської мови як іноземної

 

Назва напряму навчання

Логопедія з навчанням польської мови як іноземної

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Під час навчання студент здобуває базову загальногуманітарну і спрямовану освіту, що передбачає докладні знання у галузі лінгвістики, включаючи глоттодидактику, а також літературознавство і логопедію.

Головна мета навчання -ознайомлення студентів з методикою роботи логопеда і глоттодидактики та  з теоретичними основами цієї професії. З метою реалізації поставленої мети, процес навчання спрямовано на:

·         отримання знань про мовні основи логопедії та глоттодидактики (Наука про мову, Культура мови та комунікації, Соціолінгвістика та Психолінгвістика; при цьому найбільший акцент робиться на навчання студентів принципам правильної артикуляції польських звуків);

·         отримання знань про роботу з дитиною, формування навичок викладання польської мови як іноземної;

·         формування навичок програмування та реалізації логопедичної терапії з дітьми з різними проблемами спілкування;

·         отримання слухачами знань про медичні основи роботи логопеда (знання анатомії, фоніатрії, аудіології, ортодонтії, геріатрії, неврології);

·         здобуття знань і навичок в області педагогіки і психології, з особливим акцентом на ознайомлення слухачів з етапами розвитку мовлення дитини, механізмами формування мовлення та знань мови.

Напрям навчання заплановано з 2022/2023 навчального року за умови отримання повноважень.

Компетентнісна модель випускника

Випускники цього напрямку отримують знання з галузі викладання польської мови для іноземців та дітей-білінгвів; вони будуть знати як самостійно проводити діагностику, планування та проведення логопедичної терапії певних розладів мови, у тому числі: заїкання, мова дітей з порушеннями, корекції неправильно вимовлених звуків, вимова польських звуків.

Під час навчання вони отримають знання за кількома напрямками:

1. Лінгвістика (зокрема, Фонетика і культура слова);

2. Літературознавство (ключові твори польської та світової літератури, Теорія літератури, Поетика);

3. Психологія та Педагогіка;

4. Анатомія і Неврологія;

5. Терапія мовних розладів;

6. Польська мова як іноземна та польська культура.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Логопедія з навчанням польської мови як іноземної» дає можливість працювати вчителем-логопедом в школах, дитячих садах, яслах і вчителем польської мови у всіх типах шкіл і полонійних центрах у Польщі та за кордоном.

Освіту можна продовжити за ІІ рівнем навчання, що дасть повний доступ:

·         до праці вчителем;

·         до праці логопедом у лікарнях, освітніх установах, логопедичних консультаційних центрах;

·         до здійснення самостійної діяльності у власному логопедичному кабінеті.