Культурознавство

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Культурознавство

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання (спеціальності)

«Культурознавство» - це напрям навчання, що формує у випускників міждисциплінарний і критичний погляд на культурні явища. Підготовка за цим напрямом знаходиться на стику гуманітарних і соціальних наук, що дає можливість глибоко і багатогранно поглянути на оточуючий культурний світ. Навчання за цим напрямом дозволяє здобути всебічні теоретичні та практичні знання про окремі галузі культури. Завдяки цьому випускник отримує навички аналізу та інтерпретації явищ і текстів культури - як сучасних, так і минулих, що відносяться як до польського контексту, так і до певних частин світу. Випускники напряму «Культурознавство» у процесі навчання стають, з одного боку, свідомими споживачами і інтерпретаторами культури, а з іншого боку - набувають знання, уміння й навички,  що дозволяють їм стати активними організаторами дозвілля і творцями культури. Багато викладачів співпрацює з  регіональними та загальнонаціональними закладами культури, деякі з них керують закладами культури, завдяки чому навчання за цим напрямом набуває привабливої формули контакту учня з фахівцем-практиком.

Спеціальності за І рівнем вищої освіти (бакалаврським):

·       «Анімація (організація дозвілля) місцевих спільнот»;

·       «Культурні процеси у  Центрально-Східній Європі».

Спеціальності за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським):

·       «Працівник закладу культури»;

·       «Управління закладами культури і туризму»;

·       «Херiтологiя. Дослідження культурної спадщини».

Компетентнісна модель випускника

 

 

Випускник І рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Анімація (організація дозвілля) місцевих спільнот» володіє міждисциплінарними знаннями та практичними навичками, що дозволяють йому ініціювати діяльність та проєкти у сфері організації дозвілля у різних соціальних групах місцевих спільнот. Отримує знання та навички для роботи у закладах культури та туризму на посадах, пов'язаних з організацією та управлінням організацією/ підрозділом культури.

Випускник І рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Культурні процеси у Центрально-Східній Європі» володіє міждисциплінарними і загальними знаннями в області культурних явищ, що відбуваються у центральній частині європейського континенту, в тому числі процесів, пов'язаних з міграцією і соціальною та історичною пам'яттю. Володіє методологічною базою та практичними навичками для здійснення анімаційної культурної діяльності.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Управління закладами культури і туризму» отримує знання та навички для роботи у закладах культури та туризму на посадах, пов'язаних з організацією та управлінням. Він готовий використовувати новітні цифрові та веб-інструменти для просування діяльності у сфері культури. Випускники також мають уміння та навички щодо створення власних ініціатив, пов'язаних із організацією неурядових органів.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Херiтологiя. Дослідження культурної спадщини» володіє знаннями та навичками у сфері функціонування культурних інституцій, що займаються збереженням та популяризацією культурної спадщини. Випускник також готовий проводити дослідження щодо критичного вивчення спадщини та опису колекцій різного типу. Випускники можуть працювати в установах культури, що займаються зберіганням, інвентаризацією та популяризацією культурної спадщини, а також її управлінням та комерціалізацією.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Працівник закладу культури» отримує знання і навички, які наближають його до принципів функціонування різних видів установ і організацій у галузі культури, в яких він може працевлаштуватися.

Випускник уміє планувати інноваційну діяльність у сфері культурної організації та анімації у місцевих спільнотах, розуміє наслідки проведених заходів та здатен передбачити їх соціальний резонанс.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Культурознавство» дає можливість працевлаштування:

·                  у закладах культури;

·                  у музеях;

·                  у державних установах;

·                  в органах місцевого самоврядування;

·                  у неурядових організаціях;

·                  у туристичних організаціях;

·                  у секторі креативної індустрії.