Культурознавство

 

Назва напряму навчання

Культурознавство

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

«Культурознавство» - це напрям навчання, що формує у випускників міждисциплінарний і критичний погляд на культурні явища. Навчання за цим напрямом знаходиться на стику гуманітарних і соціальних наук, дає можливість глибоко і багатогранно поглянути на оточуючий культурний світ. Підготовка за цим напрямом дозволяє отримати всебічні теоретичні та практичні знання про окремі галузі культури. Завдяки цьому випускник отримує навички аналізу та інтерпретації явищ і текстів культури - як сучасних, так і минулих, що відносяться як до польського контексту, так і до певних частин світу. Випускники напряму «Культурологія» у процесі навчання стають, з одного боку, свідомими споживачами і інтерпретаторами культури, а з іншого боку - набувають знання, уміння й навички,  що дозволяють їм стати активними організаторами дозвілля і творцями культури. Багато викладачів співпрацює з низкою регіональних та загальнонаціональних закладів культури, деякі з них керують закладами культури, завдяки чому навчання за цим напрямом набуває привабливої формули контакту учня з фахівцем-практиком.

 

Спеціальності за І рівнем вищої освіти (бакалаврським):

·         «Анімація (організація дозвілля) місцевих спільнот»;

·         «Культурні процеси у  Центрально-Східній Європі».

Спеціальності за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським):

·         «Культурний туризм»;

·         «Працівник закладу культури»;

·         «Управління закладами культури і туризму»;

·         «Освіта у закладах культури».

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Анімація (організація дозвілля) місцевих спільнот» володіє міждисциплінарними знаннями та практичними навичками, що дозволяють йому ініціювати діяльність та проекти у сфері організації дозвілля у різних соціальних групах місцевих спільнот.

Випускник І рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Культурні процеси у Центрально-Східній Європі» володіє міждисциплінарними і загальними знаннями в області культурних явищ, що відбуваються у центральній частині європейського континенту, в тому числі процесів, пов'язаних з міграцією і соціальною та історичною пам'яттю.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Управління закладами культури і туризму» отримує знання та навички, які допоможуть йому працювати на керівних посадах у закладах культури і туризму. Випускник також уміє реалізовувати власні ініціативи у секторі діяльності неурядових організацій.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Освіта в установах культури» отримує педагогічну підготовку, що дає йому повноваження до роботи з дітьми, молоддю та літніми людьми. Завдяки цьому він має право проводити заняття для вищезазначених груп у всіх видах центрів і установ культури.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Культурний туризм» отримує знання і навички, що дозволяють організовувати діяльність на стику культури і туризму, включаючи розробку культурних маршрутів, створення пропозицій у контексті культурного туризму.

Випускник ІІ рівня вищої освіти після закінчення навчання за спеціальністю «Працівник закладу культури» отримує знання і навички, які наближають його до принципів функціонування різних видів установ і організацій у галузі культури, в яких він може працевлаштуватися.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Культурознавство» дає можливість працевлаштування:

  • у закладах культури;

  • у музеях;

  • у державних установах;

  • в органах місцевого самоврядування;

  • у неурядових організаціях;

  • у туристичних організаціях.