Графіка

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Графіка

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом «Графіка» - це безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра. Підготовка за спеціальністю триває 5 років і закінчується отриманням диплома «магістра».

Основна мета навчання за напрямом «Графіка» - набуття поглиблених знань і навичок художньо-гуманітарного профілю, що дозволять випускнику бути художником, активним митцем у галузі образотворчого мистецтва, бути учасником і аніматором сучасної культури. Освічені кваліфіковані графічні дизайнери будуть володіти не тільки знаннями, але, перш за все, високорозвиненими навичками, зокрема графіки, дизайну, малюнку, живопису, 3D-графіки, мультимедіа. Студенти протягом усього курсу навчання будуть розвивати свої художні здібності на практичних заняттях і семінарах.

Опис спеціальності

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

Студент у 5 семестрі робить вибір одного з двох навчальних предметів із навчального плану: «Засоби малювання (ілюстрація)» або «Міждисциплінарна майстерня живопису».

У 7 семестрі студент вибирає по одній дипломній студії з групи спрямованих предметів на вибір:

Магістерська художня майстерня:

·        проєктна майстерня І,

·        проєктна майстерня ІІ,

·        мультимедіальна майстерня.

Магістерська художня проєктна майстерня:

·        майстерня друкованої графіки – високий (випуклий) друк,

·        майстерня друкованої графіки - глибокий друк,

·        майстерня друкованої графіки - плоский друк,

·        майстерня друкованої графіки - цифровий друк.

Компетентнісна модель випускника

Випускник безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Графіка» знає історичний і культурний контекст художньої дисципліни та її зв'язок із різними галузями сучасного життя. Він володіє міждисциплінарними знаннями у галузі історії мистецтва і розуміє важливість мистецтва у розвитку культури і суспільства. Він засвоїв уміння використання у художній роботі методів традиційного і цифрового друку, мультимедіа. Він підготовлений до роботи з використанням комп'ютера (дуже добрі знання графічних програм і високорозвинені вміння їх творчого використання). Він може використовувати сформовані та високорозвинені художні навички для створення, реалізації та вираження своїх власних оригінальних художніх концепцій. Він може самостійно приймати рішення щодо проєктування та виконання художніх робіт. Він володіє навичками роботи у колективі. Він готовий працювати у рекламних агентствах, видавництвах, художніх галереях, установах культури. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Випускник отримує ступінь магістра і готовий продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі) або післядипломній освіті.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Графіка» дає можливість працевлаштування:

графічних агентствах,

·       у фото-агентствах,

·       у рекламних і маркетингових фірмах,

·       у поліграфічних фірмах та видавництвах,

·       у кіностудіях та на телебаченні,

·       в Інтернет- та в ІТ-компаніях,

·       у компаніях, що створюють комп'ютерні ігри,

·       в організаціях, що займаються програмуванням,

·       у дизайнерських студіях,

·       у закладах культури,

·       у традиційних та інноваційних ЗМІ.

Випускники напряму «Графіка» - це не тільки художники, а й митці, яких можна працевлаштувати практично у будь-якому економічному секторі. Випускник може співпрацювати з рекламними та маркетинговими установами та підприємствами, творчими або рекламними агентствами. Графічні дизайнери знайдуть творчу роботу у широкому культурному просторі не тільки місцевого, а й міжнародного рівня - це будуть театри (проєкти плакатів, афіш, спільне створення сценографії), художні галереї та установи, що займаються рекламою та просуванням мистецтва. Здобута освіта дає можливість працевлаштуватися у видавництвах, редакціях ЗМІ, проєктних агентствах, художніх майстернях тощо.