Графіка

 

Назва напряму навчання Графіка
Рівень підготовки і форма навчання Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра
Опис спеціальності

Навчання за напрямом «Графіка» - це безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра. Підготовка за спеціальністю триває 5 років і закінчується отриманням диплома «магістра».

Основна мета навчання за напрямом «Графіка» - набуття поглиблених знань і навичок художньо-гуманістичного профілю, що дозволять випускнику бути  художником, активним митцем у галузі образотворчого мистецтва, бути учасником сучасної культури. Освічені кваліфіковані графічні дизайнери будуть володіти не тільки знаннями, але, перш за все, високорозвиненими навичками, зокрема графіки, дизайну, малюнку, живопису, 3D-графіки, мультимедіа.  Студенти протягом усього курсу навчання будуть розвивати свої художні здібності на практичних заняттях і семінарах. 

Специфіка навчання залежить від вибору спеціальності.

 Студент у семестрі 5 робить вибір одного з двох предметів з навчального плану: «Засоби малювання (ілюстрація)» або «Міждисциплінарна майстерня живопису».

У 7 семестрі студент вибирає по одній дипломній студії з групи спрямованих предметів на вибір:

Магістерська художня майстерня:

·         проектна майстерня І,

·         проектна майстерня ІІ,

·         мультимедіальна майстерня.

Магістерська художня проектна майстерня:

·         майстерня друкованої графіки – високий (випуклий) друк,

·         майстерня друкованої графіки - глибокий друк,

·         майстерня друкованої графіки - плоский друк,

·         майстерня друкованої графіки - цифровий друк.

У 8 семестрі студент обирає одну з груп дипломного семінару. Перш ніж прийняти рішення про зарахування до семінарської групи, студенти знайомляться з питаннями, якими займаються керівники теоретичних робіт. Всі провідні предмети за спеціальністю  студенти вибирають відповідно до їх інтересів.

Компетентнісна модель випускника

Випускник безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Графіка» знає історичний і культурний контекст художньої дисципліни та її зв'язок з різними галузями сучасного життя. Він володіє міждисциплінарними знаннями в галузі історії мистецтва і розуміє важливість мистецтва в розвитку культури і суспільства. Він засвоїв уміння використовувати в художній роботі методи традиційного і цифрового друку і мультимедіа. Він підготовлений до роботи з використанням комп'ютера (дуже добре знання графічних програм і високорозвинені вміння їх творчого використання). Він може використовувати сформовані та високорозвинені художні навички для створення, реалізації та вираження своїх власних оригінальних художніх концепцій. Він може самостійно приймати рішення щодо проектування та виконання художніх робіт. Він володіє навичками роботи в колективі. Він готовий працювати в рекламних агентствах, видавництвах, художніх галереях, культурних установах. Володіє іноземною мовою на рівні B2+ згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Випускник отримує ступінь магістра і готовий продовжити навчання в аспірантурі (докторській школі) або післядипломній освіті.
Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Графіка» дає можливість працевлаштування в:

·         графічних агентствах,

·         фото-агентствах,

·         рекламних і маркетингових фірмах,

·         поліграфічних фірмах та видавництвах,

·         у кіностудії та на телебаченні,

·         в Інтернет- та в ІТ-компаніях,

·         компаніях, що створюють комп'ютерні ігри,

·         організаціях, що займаються програмуванням,

·         дизайнерських студіях,

·         закладах культури,

·         традиційних та інноваційних ЗМІ.

Випускники напряму «Графіка» - це не тільки художники, а й митці, яких можна працевлаштувати практично в будь-якому економічному секторі. Випускник може співпрацювати з рекламними та маркетинговими установами та підприємствами,  творчими або рекламними агентствами. Графічні дизайнери знайдуть творчу роботу в широкому культурному просторі не тільки місцевого, а й міжнародного рівня - це будуть театри (проекти плакатів, афіші, спільне створення сценографії), художні галереї та установи, що займаються рекламою та просуненням мистецтва. Здобута освіта дає можливість працевлаштуватися у видавництвах, редакціях ЗМІ, проектних агентствах, художніх майстернях тощо.