Фізіотерапія

Назва напряму навчання

Фізіотерапія

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямом підготовки «Фізіотерапія» реалізується у Жешувському університеті за стаціонарною та нестаціонарною формою. Навчання закінчується отриманням ступеня магістра, що дає право на складання державного фізіотерапевтичного іспиту, після успішної здачі якого випускник отримує повне право на здійснення професійної діяльності фізіотерапевтом.

Відповідно до стандартів навчання заняття здійснюються за 7 блоками: Біомедичні основи фізіотерапії, Загальні науки, Основи фізіотерапії, Клінічна фізіотерапія, Методологія Наукових досліджень, Практика фізіотерапії та Авторська пропозиція університету.

Важливим аспектом для студентів в області фізіотерапії є навчання у спеціалізованих студіях і клінічних підрозділах. Практична реалізація занять починається вже з другого року навчання і дає можливість спілкуватися з пацієнтами і вчитися на досвіді.

Випускники фізіотерапевтичного напрямку загальноакадемічного профілю мають можливість здійснювати наукову та дослідницьку діяльність. Результати роботи студенти під науковим керівництвом викладачів можуть представляти на наукових конференціях або у публікаціях. За видатні досягнення студенти отримують наукову стипендію, також можуть подати заявку на національні та закордонні стипендії.

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Фізіотерапія» отримує диплом і ступінь магістра фізіотерапії. Фізіотерапія-це медична професія, сутність якої полягає у роботі з пацієнтами у різних областях медицини. Випускник напряму фізіотерапії Жешувського університету здобуває  ґрунтовні сучасні знання, комплексні навички та соціально необхідні компетенції для самостійної роботи, а саме:

·       проводити фізіотерапевтичну діагностику з використанням рекомендованого спеціалізованого обладнання;

·       здійснювати вибір і виконання функціональних тестів;

·       планувати та програмувати фізіотерапевтичні процедури;

·       обслуговувати обладнання, що використовується у фізіотерапевтичних кабінетах;

·       виконувати процедури, що використовують природні (фізичні) фактори для фізіотерапевтичної профілактики;

·       взаємодіяти у фізіотерапевтичних колективах;

·       здійснювати вибір медичних виробів,

·       здійснювати медичний тренінг;

·       проводити фізіопрофілактичну діяльність;

·       планувати та проводити наукові дослідження.

Завдяки реалізації практичних занять у державних і приватних центрах реабілітації, а також у лікарняних відділеннях, випускник Жешувського університету отримує знання і навички, необхідні для формування, підтримки і відновлення справності і працездатності осіб різного віку, втраченої або зниженої внаслідок захворювань або травм; сумлінного виконання всіх фізіотерапевтичних процедур і налаштування своїх дій з метою здійснення та контролю ефективності реабілітації у рамках роботи міждисциплінарних колективів. Набуті знання і навички дозволяють працювати на різних посадах фізіотерапевтом у медичних установах, спортивних, опікунських установах, що надають фізіотерапевтичні послуги, здійснюють профілактику і спортивну підготовку. Випускник фізіотерапевтичного напряму Жешувського університету підготовлений до роботи в установах, що проводять наукові дослідження, а також до продовження навчання в аспірантурі, післядипломній освіті, курсах підвищення кваліфікації. Він також підготовлений до спеціалізації у галузі фізіотерапії.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Фізіотерапія» дає можливість працевлаштування:

·       у державних та приватних закладах сфери охорони здоров’я (наприклад, лікарні, реабілітаційні центри, санаторії, фізіотерапевтичні кабінети);

·       у господарських підрозділах, що здійснюють профілактичну діяльність (центри і кабінети біологічного відновлення);

·       у будинках соціального піклування, будинках престарілих;

·       у реабілітаційно-виховних центрах;

·       на підприємствах з робочими місцями для осіб з обмеженими можливостями здоров’я, центрах терапії  осіб з обмеженими можливостями здоров’я;

·        у поліклініках, позашкільних центрах корекційної гімнастики;

·       у спортивних центрах і клубах;

·       до проведення власної фізіотерапевтичної практики,

·       у торгівельній мережі щодо продажу медичних виробів.