Фізіотерапія

 

Назва напряму навчання

Фізіотерапія

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Безперервне навчання протягом 5 років на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямом підготовки «Фізіотерапія» реалізується у стаціонарній і нестаціонарній формі. Навчання закінчується отриманням ступеня магістра, що дає право на складання державного фізіотерапевтичного іспиту, після проходження якого отримують повне право на здійснення професійної діяльності фізіотерапевтом.

Заняття в рамках курсу підготовки здійснюються відповідно до стандартів навчання в 7 блоках: біомедичні основи фізіотерапії, загальні науки, основи фізіотерапії, клінічна фізіотерапія, методологія наукових досліджень, практика фізіотерапії та авторська пропозиція університету.

Важливим аспектом для студентів в області фізіотерапії є навчання в спеціалізованих студіях і клінічних підрозділах. Практична реалізація занять починається вже з другого року навчання і дає можливість спілкуватися з пацієнтами і вчитися на досвіді.

Випускники фізіотерапевтичного напрямку загальноакадемічного профілю мають можливість реалізувати наукову та дослідницьку діяльність. Результати роботи студенти під науковим керівництвом викладачів представляють на наукових конференціях або у публікаціях. За видатні досягнення студенти отримують наукову стипендію, також можуть подати заявку на національні та закордонні стипендії.

Компетентнісна модель випускника

·         Випускник за напрямом підготовки «Фізіотерапія» отримує диплом і ступінь магістра фізіотерапії. Фізіотерапія-це медична професія, сутність якої полягає у роботі з пацієнтами в різних областях медицини. Випускник напряму фізіотерапії Жешувського університету здобуває  ґрунтовні сучасні знання, комплексні навички та соціально необхідні компетенції для самостійної роботи, а саме:

·         проводити фізіотерапевтичну діагностику з використанням рекомендованого спеціалізованого обладнання;

·         здійснювати вибір і виконання функціональних тестів;

·         планувати та програмувати фізіотерапевтичні процедури;

·         обслуговувати обладнання, що використовується в фізіотерапевтичних кабінетах;

·         виконувати процедури, що використовують природні (фізичні) фактори для фізіотерапевтичної профілактики;

·         взаємодіяти у фізіотерапевтичних колективах;

·         здійснювати вибір медичних виробів,

·         постійно продовжувати медичне навчання,

·         проводити фізіопрофілактичну діяльність;

·         планувати та проводити наукові дослідження.

Завдяки реалізації практичних занять у державних і приватних центрах реабілітації, а також у лікарняних відділеннях випускник Жешувського  університету отримує знання і навички, необхідні для формування, підтримки і відновлення справності і працездатності осіб різного віку, втраченої або зниженої внаслідок захворювань або травм; сумлінного виконання всіх фізіотерапевтичних процедур і налаштування своїх дій з метою здійснення та контролю ефективності реабілітації в рамках роботи міждисциплінарних колективів. Набуті знання і навички дозволяють працювати на різних посадах фізіотерапевтом у медичних установах, спортивних, опікунських установах, що надають фізіотерапевтичні послуги, профілактику і спортивну підготовку. Випускник фізіотерапевтичного напрямку Жешувського університету підготовлений до роботи в установах, що проводять наукові дослідження, а також до продовження навчання в аспірантурі, післядипломній освіті, курсах підвищення кваліфікації. компетентність. Він також підготовлений до спеціалізації у галузі фізіотерапії.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Фізіотерапія» дає можливість працевлаштування:

·         у державних та приватних закладах сфери охорони здоров’я (наприклад, реабілітаційні центри, фізіотерапевтичні кабінети, санаторії);

·         у господарських підрозділах, що здійснюють профілактичну діяльність (центри і кабінети біологічного відновлення);

·         у будинках соціального піклування, будинках престарілих;

·         у реабілітаційно-виховних центрах;

·         на підприємства з робочими місцями для осіб з обмеженими можливостями здоров’я, центрах терапії  осіб з обмеженими можливостями здоров’я;

·         у поліклініках, позашкільних центрах корекційної гімнастики;

·         у рекреаційних і спортивних установах;

·         до проведення власної фізіотерапевтичної практики,

·         у торгівельній мережі щодо продажу медичних виробів.