Електрорадіологія

 

Назва напряму навчання

Електрорадіологія

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Основні цілі навчання за спеціальністю «Електрорадіологія» І (бакалаврського) рівня вищої освіти:

·         підготовка кваліфікованого персоналу для надання високоякісних діагностичних і терапевтичних послуг в області електрорадіології;

·         стимулювання всебічного розвитку студентів, розвиток чутливості до потреб іншої людини та підготовка їх до постійного вдосконалення;

·         підготовка студентів до проведення досліджень у галузі електрорадіології з метою збагачення теорії та професійної практики;

·         розвиток наукового та професійного розвитку випускників.

Компетентнісна модель випускника

Випускник володіє передовими знаннями в області анатомії і фізіології людини, досліджень в області електрорадіології та радіологічного захисту. Він володіє навичками в проведенні досліджень і терапевтичних процедур з використанням іонізуючого випромінювання, магнітного поля, радіоактивних елементів і досліджень в області електромедичної діагностики. Здійснює аналіз проведених досліджень відповідно до діючої системи забезпечення якості. Володіє навичками співпраці у діагностичному і терапевтичному колективі, уміє приймати рішення в нетипових ситуаціях; встановлює і підтримує контакт з пацієнтом; дотримується правил професійної таємниці і реалізує права пацієнта.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Електрорадіологія» дає можливість працевлаштування  у державних та приватних відділеннях радіології в діагностичних лабораторіях, а саме в:

 • мамографічних лабораторіях;

 • лабораторіях, що здійснюють судинні дослідження;

 •  лабораторіях комп'ютерної томографії;

 • лабораторіях магнітного резонансу;

 • лабораторіях ядерної медицини;

 • електрокардіографічних лабораторіях;

 • лабораторіях електроенцефалографії;

 • лабораторіях з аудіологією;

 • лабораторіях спірометрії;

 • лабораторіях денситометрії;

 • лабораторіях променевої терапії;

 • в інших установах, що використовують іонізуюче випромінювання, магнітне поле, радіоактивні елементи.