Електрорадіологія

Назва напряму навчання

Електрорадіологія

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Основні цілі навчання за спеціальністю «Електрорадіологія» І (бакалаврського) рівня вищої освіти:

·         підготовка кваліфікованого персоналу для надання високоякісних діагностичних і терапевтичних послуг в області електрорадіології;

·         стимулювання всебічного розвитку студентів, розвиток чутливості до потреб іншої людини та підготовка їх до постійного вдосконалення;

·         підготовка студентів до проведення досліджень у галузі електрорадіології з метою збагачення теорії та професійної практики;

·         науковий та професійний розвиток випускників.

Компетентнісна модель випускника

Випускник володіє передовими знаннями в області анатомії і фізіології людини, досліджень в області електрорадіології та радіологічного захисту. Він володіє навичками у проведенні досліджень і терапевтичних процедур з використанням іонізуючого випромінювання, магнітного поля, радіоактивних елементів і досліджень в області електромедичної діагностики. Здійснює аналіз проведених досліджень відповідно до діючої системи забезпечення якості. Володіє навичками співпраці у діагностичному і терапевтичному колективі, вміє приймати рішення у нетипових ситуаціях; встановлює і підтримує контакт з пацієнтом; дотримується правил професійної таємниці і захисту прав пацієнта.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Електрорадіологія» дає можливість працевлаштування у державних та приватних відділеннях радіології у діагностичних лабораторіях, а саме:

·                  у мамографічних лабораторіях;

·                  у лабораторіях, що здійснюють судинні дослідження;

·                  у лабораторіях комп'ютерної томографії;

·                  у лабораторіях магнітного резонансу;

·                  у лабораторіях ядерної медицини;

·                  в електрокардіографічних лабораторіях;

·                  у лабораторіях електроенцефалографії;

·                  у лабораторіях з аудіологією;

·                  у лабораторіях спірометрії;

·                  у лабораторіях денситометрії;

·                  у лабораторіях променевої терапії;

·                  в інших установах, що використовують рентгенівське, ультразвукове та ізотопне обладнання.