Внутрішня безпека

 

Назва напряму навчання

Внутрішня безпека

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти практичного профілю реалізується за спеціальностями: «Громадська безпека» та  «Кризове управління». Навчання дозволяє студентам познайомитися з принципами функціонування держави, пов'язаними з безпекою. Залежно від обраної спеціальності, випускник здобуває конкретні знання, навички та соціальні компетенції, які необхідні при підготовці до роботи в органах державної влади місцевого самоврядування, державному управлінні тощо.

Навчання за спеціальністю «Громадська безпека» дозволяє познайомитися з завданнями територіального управління у сфері національної безпеки; управління в державному секторі; функціонуванні поліції, прикордонної служби, збройних сил, спецслужб, державної протипожежної служби, міської державної адміністрації; організації та безпеки масових заходів; з принципами функціонування цивільної оборони; громадських зв’язків в управлінні громадською безпекою. В рамках підготовки за цією спеціальністю проводяться семінари з громадської безпеки та персонального розвитку.

Навчання за спеціальністю  «Кризове управління» дозволяє студентам ознайомитися з правовими основами управління у кризових ситуаціях; рішеннями кризового управління; установами і організаціями управління в кризових ситуаціях у Польщі; логістикою в управлінні у надзвичайних ситуаціях; психологією кризових ситуацій; основами медицини катастроф; ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; управлінням інформацією в кризових ситуаціях; веденням переговорів і посередництвом у кризових ситуаціях; роботою засобів масової інформації в кризових ситуаціях. В рамках підготовки за цією спеціальністю проводяться семінари з моделювання кризових ситуацій і персонального розвитку.

Навчання за II рівнем вищої освіти має загальноакадемічний профіль. Навчання відбувається за спеціальностями: «Служби державної безпеки» та  «Управління громадською безпекою». Студенти готуються до подальшого професійного та наукового розвитку.

Навчання за спеціальністю «Служби державної безпеки» дозволяє познайомитися з діяльністю служб держбезпеки в Польщі; кримінальним правом; забезпеченням безпеки і громадського порядку; поведінкою окремих видів держслужб у кризовому управлінні; із застосуванням заходів прямого примусу; професійною етикою співробітників держслужб; безпекою дорожнього руху; повноваженням певних держслужб. В рамках підготовки за цією спеціальністю проводяться медіа-семінари.

Навчання за спеціальністю «Управління громадською безпекою» дозволяє познайомитися з завданнями державного управління та місцевого самоврядування в галузі забезпечення громадської безпеки; збройними силами і оборонною політикою Польщі; управлінням в кризових ситуаціях; захистом секретної інформації; громадськими зв’язками в управлінні громадською безпекою; тероризмом і його знищенням; правами людини та етики в державному управлінні. В рамках підготовки за цією спеціальністю проводяться медіа-семінари.

Компетентнісна модель випускника

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Випускник цього напряму навчання знає правила функціонування державних установ, предмет діяльності яких пов'язаний з безпекою. Йдеться про практичне знання правових норм, що регулюють їх функціонування, знання завдань державного управління та проблематики в галузі антикризового управління. Випускник володіє практичними знаннями в галузі суспільних наук, пов'язаними з питаннями політики державної безпеки. Він розрізняє види загроз безпеці в сучасному світі і знає способи протидії цим загрозам. Він володіє базовими знаннями в галузі кримінології та криміналістики та боротьби зі злочинністю. Володіє знаннями про політичні, історичні, правові, економічні, психологічні та культурні обумовлення державної безпеки. Він здобуває знання про методологію проведення досліджень у галузі соціальних наук у контексті їх використанні у дослідженнях безпеки. Випускник уміє розуміти сутність, аналізувати та прогнозувати явища безпеки на місцевому, державному та глобальному рівні. Він може описувати актуальний стан внутрішньої безпеки держави з практичного боку, використовуючи поняття, характерні для досліджуваного напрямку. Він може визначати і розпізнавати загрози і оцінювати ситуації в контексті загроз. Він має здатність аналізувати національні проблеми безпеки, може використовувати знання, створюючи сценарії вирішення проблем безпеки. Випускник може вирішувати інші професійні проблеми і брати участь в колективній роботі. Вміє планувати і організовувати роботу колективу. Випускник напряму підготовки «Внутрішня безпека» готовий до активної участі в суспільному житті, цінує важливість ефективності спільної роботи в політичних організаціях, в структурах державного управління, установах, що займаються безпекою громадян. Він набуває навичок щодо керівництва невеликими колективами. Він знає іноземну мову на рівні B2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції і може використовувати ці знання у професійній діяльності.  Він може спілкуватися за допомогою різних каналів і методів спілкування в ступені, що дозволяє вільно спілкуватися з іноземцями на загальні теми і проблеми, пов'язані з сутністю спеціальності. Випускник підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Навчання за спеціальністю «Внутрішня безпека» готують до роботи фахівцем з управління безпекою в службах, інспекціях,  в структурах державного управління, а також у всіх організаціях, що займаються проблемами безпеки громадян та діяльністю у надзвичайних ситуацій. Можливість

працевлаштування випускників за спеціальністю «Внутрішня безпека» в залежності від поточних потреб ринку праці включає в себе: державний, приватний сектор і неурядові організації. У державному секторі можлива робота у правозахистних органах державного та місцевого самоврядування, призначених для охорони громадського порядку, зокрема, в поліції, пожежній охороні, митній службі, охороні залізниць, прикордонній поліції, тюремній служби, інспекції дорожнього транспорту, інспекції з охорони навколишнього середовища, держсанепіднагляду, в центрах управління в умовах кризових ситуацій, агентствах внутрішньої безпеки, підрозділах збройних силах Республіки Польща та інших підрозділах, що діють в рамках Міністерства оборони, тощо. У приватному секторі випускники за спеціальністю «Внутрішня безпека» можуть знайти роботу на підприємствах, що здійснюють комерційну діяльність із забезпечення внутрішньої безпеки, наприклад: спеціалізовані збройні охоронні формування, агентства із захисту осіб і майна, фірми із забезпечення масових заходів та ін. Крім того, завершення навчання за спеціальністю «Внутрішня безпека» дозволяє випускникам самостійно займатися підприємницькою діяльністю, зокрема в галузі захисту безпеки людей, майна, території, масових заходів, а також керівництвом командами реагування у надзвичайних ситуаціях в умовах політичної, військової, економічної, соціальної, екологічної небезпеки. Випускники також мають компетенції зі створення неурядових організацій, спрямованих на діяльність із забезпечення внутрішньої безпеки, наприклад: організації невідкладної медичної допомоги, протипожежного захисту, у галузі охорони навколишнього середовища, щодо запобігання наслідків стихійних лих або їх ліквідації, організації, що займаються аналізом ситуації національної безпеки. Знання, навички та компетенції, набуті під час навчання, дозволяють не тільки здійснювати професійну діяльність, а й гарантують професійну мобільність.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Внутрішня безпека» дає можливість працевлаштування:

·         в урядових організаціях та органах місцевого самоврядування з орієнтацією на організаційні підрозділи, що відповідають за внутрішню безпеку;

·         в установах ЄС, установах Національної безпеки, а також на підприємствах, що займаються безпекою в його практичному аспекті;

·         в установах державного сектору, що відповідають за безпеку (поліція, прикордонники, міська варта, центри управління в надзвичайних ситуаціях та інші).