Безпека і сертифікація харчових продуктів

Назва напряму навчання

Безпека і сертифікація харчових продуктів

 

 

Рівень підготовки і форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання

Сучасний споживач усвідомлює зв’язок між власним здоров’ям і самопочуттям та якістю споживаних продуктів харчування. Напрям підготовки «Безпека і сертифікація харчових продуктів» дозволить студенту здобути знання про ідентифікацію, моніторинг та усунення різних загроз, які можуть створювати небезпеку як для харчової сировини, так і для продуктів харчування. За умови вибору цього напряму підготовки студент отримує знання про безпеку органічних, регіональних, традиційних продуктів харчування та процес їх сертифікації.

Опис спеціальності

В рамках навчання за напрямом підготовки «Безпека та сертифікація харчових продуктів» у 4 семестрі студент може вибрати одну з двох запропонованих спеціальностей:

·       «Безпека і сертифікація органічних та регіональних харчових продуктів»

·       «Безпека і сертифікація харчових продуктів тваринного походження».

 

Спеціальність «Безпека і сертифікація органічних та регіональних продуктів харчування» дозволяє студенту отримати спеціальні знання про проблематику органічних, регіональних, традиційних і функціональних продуктів харчування, а також процесу сертифікації харчових продуктів. Студент ознайомиться з виробництвом в органічному сільському господарстві та контролем за ним, а також вивчатиме вирішення проблем автентичності та ідентифікації органічних продуктів харчування.

Спеціальність «Безпека і сертифікація продуктів харчування тваринного походження» гарантує отримання ґрунтовних знань у сфері управління якістю у м’ясній та молочній промисловості, а також у птахівництві. Студенти вивчатимуть проблеми застосування антибіотиків, дізнаються про вплив умов утримання та харчування тварин на якість харчової сировини, дізнаються про питання щодо ветеринарного нагляду, отримають знання та уміння у галузі розробки м’ясних продуктів з рослинними добавками.

Компетентнісна модель випускника

Випускники напряму підготовки «Безпека і сертифікація харчових продуктів» мають ґрунтовні знання фундаментальних наук, пов’язаних з безпечністю і сертифікацією харчових продуктів, а саме: математика, статистика, фізика, хімія, біохімія, мікробіологія, технологічна інженерія, необхідних для визначення, опису та розуміння перетворень і процесів, що відбуваються в харчових продуктах під час їх виробництва, зберігання та торгівлі, що впливають на якість та безпеку харчових продуктів. Випускник знає взаємозв’язок між якістю рослинної та тваринної сировини і безпечністю харчових продуктів. Він знає інформаційні інструменти та статистичні методи і вміє використовувати їх для аналізу та інтерпретації даних, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів. Випускник знає процеси виробництва харчових продуктів, вміє ідентифікувати, контролювати та усувати різні загрози на етапі пошуку сировини рослинного та тваринного походження, побічних продуктів харчової промисловості, харчових продуктів із нетрадиційних джерел, функціональних та додаткових речовин, що використовуються у виробництві харчових продуктів. Випускник знає і вміє класифікувати та застосовувати на практиці методи продовження терміну придатності харчових продуктів, знає види пакування та пакувальних систем, знає методи і способи зберігання та системи товарообігу. На високому рівні випускник знає і класифікує небезпеку, що виникає при виробництві харчових продуктів, зокрема, традиційних, регіональних та органічних продуктів харчування; він уміє застосовувати методи оцінки якості і безпеки харчових продуктів, їх автентичності та можливої фальсифікації, а також знає сферу діяльності органів державного управління щодо ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  Випускник володіє ґрунтовними знаннями про системи забезпечення та управління якістю харчових продуктів, процеси стандартизації, нормалізації, акредитації та сертифікації харчових продуктів. Випускник знає нормативно-правові акти та законодавство у сфері безпеки харчових продуктів, знає процедури державного контролю якості, безпеки і сертифікації харчових продуктів. Він володіє знаннями у сфері харчування людини, знає про вплив біологічно активних речовин на здоров’я людини та безпеку харчових продуктів, усвідомлює небезпеку алергенів та природу харчових непереносимостей.  Випускник знає вимоги та етапи сертифікації харчових продуктів та вміє здійснювати цей процес, включаючи підготовку відповідної документації. Випускник володіє знаннями у галузі етики, захисту інтелектуальної власності та авторського права. Він знає і вміє використовувати спеціальну термінологію польською та іноземною мовами у галузі безпеки та сертифікації харчових продуктів. Уміє брати на себе відповідальність за доручені йому завдання, готовий працювати у команді з дотриманням професійної етики. Володіє іноземною мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейської шкали мовної компетенції. Випускник готовий до навчання на ІІ рівні вищої освіти (магістерському) за спорідненими галузями знань.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Безпека і сертифікація харчових продуктів» дає можливість працевлаштування:

- фахівцями з безпеки харчових продуктів в установах у різних галузях харчової промисловості;

- в органах державної служби, пов’язаних з інспектуванням, контролем та наглядом у сфері гігієни, токсикології та безпеки харчових продуктів;

- в органах державної служби щодо контролю харчових продуктів;

- в органах державної служби щодо сертифікації харчових продуктів,

- здійснювати власну підприємницьку діяльність у сфері виробництва безпечних харчових продуктів або сертифікації харчових продуктів;

- в аудиторських організаціях у сфері харчової промисловості;

- в акредитованих аналітичних лабораторіях або атестованих лабораторіях з контролю якості та безпеки;

- в організаціях, які впроваджують системи забезпечення та управління якістю освіти.