Медична аналітика

 

Назва напряму навчання

Медична аналітика

 

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму підготовки

Медична аналітика - це міждисциплінарний напрямок підготовки практичного профілю, що об'єднує багато галузей науки, пов'язаних з медичними науками, науками про здоров’я, біологією та хімією. Навчання за цим напрямом триває п'ять років (10 семестрів) і здійснюється за денною формою навчання в рамках безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра. Кваліфіковані лабораторні діагности відіграють ключову роль у роботі з діагностичним матеріалом. За допомогою спеціалізованих методів і лабораторного обладнання вони проводять визначення і забезпечують точність, надійність і пунктуальність у видачі результатів аналізів. Вони є надзвичайно важливими людьми у системі охорони здоров'я і необхідні у процесі сучасної та швидкої діагностики.

 

 

 

 

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом навчання «Медична аналітика» отримує професійне звання магістра та право працювати лікарем-лаборантом-діагностом. Він здатний працювати у медичній діагностичній лабораторії, займатися спеціалізацією або науковою роботою. Випускник володіє загальними знаннями базових медичних, біологічних, хімічних та соціальних наук, а також поглибленими знаннями у галузі лабораторної медицини, а саме:

·       збір, підготовка та оцінка придатності матеріалу для лабораторних досліджень;

·       самостійне виконання лабораторних досліджень;

·       валідація методів, що використовуються у лабораторіях;

·       оцінка правильності виконання лабораторних досліджень;

·       інтерпретація результатів лабораторних досліджень та їх валідація;

·       організація та контроль роботи медичної діагностичної лабораторії;

·       система управління якістю у лабораторії;

·       планування та проведення наукових досліджень.

Випускник підготовлений до професійної співпраці з іншими фахівцями охорони здоров'я у сфері діагностики, прогнозування та моніторингу лікування. Після закінчення навчання лікар-лаборант може підвищувати свою професійну кваліфікацію (післядипломна освіта, спеціалізація). У даний час існує можливість професійного розвитку у рамках 14 спеціалізацій, таких як: медична мікробіологія, медична лабораторна генетика або медична лабораторна трансфузіологія.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Медична аналітика» дає можливість працевлаштування:

  • у медичних діагностичних лабораторіях;
  • у науково-дослідних інститутах;
  • у науково-дослідних центрах;
  • у клінічних дослідницьких центрах;
  • у лабораторіях у галузі медичної біології та генетики;
  • в інспекційних та вимірювальних підрозділах, у тому числі для контролю та тестування харчових продуктів, загальної гігієни або захисту навколишнього середовища;
  • у судово-медичних підрозділах;
  • у центрах лікування безпліддя.