Медична аналітика

 

Назва напряму навчання

Медична аналітика

 

Рівень підготовки і форма навчання

Безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Медична аналітика - це міждисциплінарний напрямок, що об'єднує багато галузей науки, пов'язаних з медициною, фармацевтикою або біотехнологією. Навчання за цим напрямом дозволяє отримати ґрунтовні спеціалізовані знання у галузі медичних і біологічних наук, які дозволяють лабораторно диференціювати фізіологічні та патологічні стани організму людини. Вони часомісткі і трудомісткі, але задоволення від отриманих знань винагороджує працю, вкладену в освіту. Під час навчання студент набуває практичних навичок і знань, що дозволяють проводити лабораторні дослідження з використанням новітніх методів, а також авторизацію та інтерпретацію отриманих результатів.

Напрям навчання заплановано з 2022/2023 навчального року за умови отримання повноважень.

Компетентнісна модель випускника

Випускник має базові знання в галузі медичних, біологічних, біохімічних, суспільних наук і передові - в галузі лабораторної медицини. Випускник готовий до професійної лабораторної діагностики, відповідно до вимог належної практики і правил професійної етики в області: хімії та клінічної біології, лабораторної гематології, загальної аналітики та клінічної цитології, мікробіології, паразитологічної діагностики, серології, трансфузіології, молекулярної біології, медичної генетики, імунології, цитопатології і токсикології. Випускник уміє: брати і готувати матеріал для досліджень; проводити лабораторні дослідження; авторизувати і інтерпретувати результати досліджень; пропонувати діагностику певної патології або захворювання. Випускник підготовлений до професійної співпраці з іншими медичними працівниками у галузі діагностики, прогностичної діяльності та моніторингу лікування.

Випускник може працювати у медичних діагностичних лабораторіях, медичних установах, що проводять клінічні випробування, науково - дослідних інститутах і науково - дослідних центрах, контрольно - вимірювальних лабораторіях.

Випускник зі спеціальності «Медична аналітика» може продовжити навчання в аспірантурі, а після того, як він отримає право на практику і стажування, він також зможе відкрити спеціалізацію в багатьох областях лабораторної діагностики, наприклад, таких як: мікробіологія, переливання крові, медична генетика або токсикологія.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Медична аналітика» дає можливість працевлаштування:

  • у державних та непублічних медичних діагностичних лабораторіях,

  • у медичних установах,

  • у науково-дослідних організаціях.