Правила прийому

 

Правила Прийому Правила Прийому


 

 

 

 

Умови навчання у 2019-2020 академічному році

 
ПОСТАНОВА

від 20 липня 2018 року

Право про вищу освіту і науку
 

Іноземцем вважається будь-яка особа, що не має польського громадянства. Особи, які мають одночасно польське громадянство і громадянство іншої країни, або кількох інших країн, вважаються польськими громадянами на території Республіки Польща.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: На підставі ст. 324 п.2 Закону від 20 липня 2018 року про вищу освіту і науку:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

 Іноземні абітурієнти мають право навчатися в університеті відповідно до:

 • міжнародних договорів на засадах,окреслених в цих договорах;
   
 • контрактів, укладених університетом з іноземними організаціями, на умовах, прописаних в контрактах;  
   
 • рішення міністра;
  міністр може дозволити директору NAWA приймати рішення;
 • рішення директора NAWA стосовно її стипендіатів;

https://nawa.gov.pl/komunikaty/316-zmiany-w-zakresie-informacji-o-cudzoziemcach-studiujacych-w-polsce-przekazywanych-przez-uczelnie-ministrowi-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego

 • адміністративного рішення ректора.

 


Іноземці можуть подати заявку на отримання стипендії в рамках Програми стипендій для Польщі. Програма дає змогу молодим громадянам польського походження (польським громадянам) та власникам Карти Поляка отримати вищу освіту в Польщі та покращити свої знання польської мови. Програма пропонує можливість отримання вищої освіти польською мовою та щомісячної стипендії від NAWA для покриття витрат на життя. Заяви щодо стипендійного забезпечення приймаються NAWA в електронному вигляді. Детальні правила набору, терміни подання заяв та інформації про інші форми підтримки іноземних студентів можна знайти на сайті NAWA https://nawa.gov.pl/.

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ-ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

1) власник дійсної Карти Поляка
2) іноземець, якому на території Республіки Польща надано дозвіл на постійне проживання;
3) іноземець, який отримав на території Республіки Польща статус біженця;
4) іноземець, який користується тимчасовим захистом на території Республіки Польща;
5) іноземець, якому на території Республіки Польща надано дозвіл на перебування як довготермінового резидента Європейського Союзу;
6) іноземець, якому на території Республіки Польща надано дозвіл на тимчасове проживання у звʼязку з обставинами, про які йдеться в ст. 127, ст. 159 п. 1 або ст. 186 п. 1 пп. 3 або 4 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року («Законодавчий Вісник», пол. 1650 зі змінами);

 

УВАГА!
Прийом на навчання за правилами, що зобов’язують польських громадян, означає вступ до вузу на умовах і за правилами, встановленими для абітурієнтів-громадян Республіки Польща.

Іноземці, які не відповідають жодній з умов вступу на навчання, що зобов’язують польського громадянина, зазначених у пункті І, можуть подати заяву про прийом на навчання на інших умовах, ніж зобов’язують польського громадянина, а саме на підставі:

1) міжнародного договору (на умовах, зазначених у цьому договорі);
2) договору, укладеного між іноземною юридичною особою та Жешувським університетом ( на умовах, зазначених у цьому договорі);
3) рішення Міністра науки та вищої освіти Республіки Польща; (NAWA) https://nawa.gov.pl/
4) рішення Ректора Жешувського університету.

Іноземець, прийнятий на навчання до вузу за іншими правилами, ніж зобов’язують польських громадян, може навчатися як:

1) стипендіат польської сторони;
2) на комерційній (платній) основі;
3) без плати за навчання і отримання стипендії;
4)як стипендіат направляючої сторони, без внесення плати за навчання

Oплата за надання освітніх послуг для студентів іноземців
http://www.ur.edu.pl/ua/zasady-uczestnictwa/platnosci

Оплата вступного внеску в 2019/2020 навчальному році складає:

1) 150 злотих – у разі вступу на навчальні напрями, на яких проводиться перевірка художніх здібностей;
2) 85 злотих – при вступі на всі інші напрями навчання;

Oплата за надання освітніх послуг для студентів іноземців що навчаються на умовах, зобов’язуючих польських громадян:

> cтаціонарна форма навчання - безкоштовне навчання.