Фізичне виховання

Напрям підготовки – Фізичне виховання

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Фізичне виховання»

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки відповідно до напряму підготовки вищої освіти ІІ рівня (магістерського), що вибрав вступник

 

Викладацька спеціальність

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за викладацькою спеціальністю - це продовження навчання І рівня у контексті підготовки до професії вчителя.

Вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (блок B), підготовку з основ дидактики та емісії голосу (блок C) в обсязі, визначеному стандартом педагогічної освіти (Розпорядження Міністерства освіти і науки від 25.07.2019 р. – (Законодавчий вісник за 2021 р., позиція 890 зі змінами), а також часткову дидактичну підготовку до викладання предметів у галузі фізичної культури в обсязі, визначеному навчальною програмою вищої освіти І рівня за напрямом підготовки «Фізичне виховання» у Жешувському університеті. За відсутності необхідної кількості годин або кредитів ECTS у вищезазначеному обсязі, вступник, прийнятий на навчання, з метою здобуття повної підготовки до здійснення професійної педагогічної діяльності, відповідно до чинного освітнього стандарту, зобов'язаний подолати розбіжності у навчальній програмі

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізичне виховання» Ви можете ознайомитися за посиланням