Фізика (3 семестри на базі інженерської спеціалізації)

Напрям підготовки – Фізика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський, 3 семестри на базі вищої інженерської освіти І рівня (бакалаврського))

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree) за напрямами навчання: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Медична фізика», «Окулярна оптика», «Оптометрія», «Медична інженерія», «Інженерія матеріалів».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree) за напрямами навчання: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Окулярна оптика», «Оптометрія», «Медична фізика», «Медична інженерія». Для випускників напряму підготовки «Інженерія матеріалів» - позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврський) або безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки: «Фізика», «Технічна фізика», «Діагностичні системи в медицині», «Медична фізика», «Медична інженерія», «Інженерія матеріалів», «Окулярна оптика», «Оптометрія»  

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізика» Ви можете ознайомитися за посиланням