Туризм і рекреація

Напрям підготовки – Туризм і рекреація

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Туризм і рекреація»

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки відповідно до напряму підготовки вищої освіти ІІ рівня (магістерського), що вибрав вступник

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Туризм і рекреація» Ви можете ознайомитися за посиланням