Технологія харчових продуктів та харчування людини

Напрям підготовки – Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, термін навчання - не менше 7 семестрів), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки: «Харчова технологія та харчування людини», «Безпека і сертифікація харчових продуктів», «Безпека і виробництво харчових продуктів», «Якість і безпека харчових продуктів», «Виробництво і безпека харчових продуктів», «Товарознавство» або інших, пов’язаних з дисципліною «Технологія харчових продуктів та харчування людини»

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки: «Харчова технологія та харчування людини», «Безпека і сертифікація харчових продуктів», «Безпека і виробництво харчових продуктів», «Якість і безпека харчових продуктів», «Виробництво і безпека харчових продуктів», «Товарознавство»

Для випускників інших, ніж вищезазначені, напрямів підготовки, пов’язаних з дисципліною «Технологія харчових продуктів та харчування людини» - позитивний результат фахової співбесіди (оцінка) на основі питань до екзамену з «Технології харчування та харчування людини» (інженерна спеціальність), що проводиться у Жешувському університеті

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з  диплома про здобуття вищої освіти

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Технологія харчових продуктів та харчування людини» Ви можете ознайомитися за посиланням