Російська філологія

Напрям підготовки – Російська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Російська філологія» (а також «Прикладна лінгвістика» з провідним навчальним предметом - Російська мова; Східна освіта, Східне слов’янознавство; Російська мова і культура, або інші напрями навчання з подібними або наближеним змістом програми підготовки),   випускники якого мають підтвердження володіння знаннями російської мови на рівні мінімум B2 (наприклад, додаток до диплома,  свідоцтво про досягнуті результати навчання) або мають сертифікат знання російської мови на рівні B2.

Для випускників напрямів навчання, в програмі яких відсутня російська мова і які не мають сертифіката, обов’язковою є кваліфікаційна фахова співбесіда російською мовою на підтвердження володіння знаннями російської мови, граматики та російської літератури.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Російська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням