Польська філологія

Напрям підготовки – Польська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

На вступ на навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» за спеціальністю «Редагування» або «Асистент по роботі з управлінським персоналом і політичною елітою» можуть претендувати випускники напрямів підготовки: «Польська філологія», «Прикладна полоністика», «Неофілологія», «Історія», «Редагування» і інших гуманітарних напрямів підготовки в області літературознавства, полоністики, лінгвістики та наук про культуру і релігії.

Для випускників інших спеціальностей, ніж «Польська філологія» та «Редагування», які претендують на навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» за спеціалізацією «Редагування» умовою вступу є позитивний результат фахової співбесіди, що підтверджує знання вступника польської мови, літератури і культури.

На навчання за викладацькою спеціальністю приймаються вступники, які закінчили навчання за І рівнем вищої освіти напряму підготовки «Польська філологія/ Полоністика».

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за викладацькою спеціальністю - це продовження навчання І рівня вищої освіти у контексті підготовки до професійної діяльності вчителя.

Вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (блок B), підготовку з основ дидактики та емісії голосу (блок C) в обсязі, визначеному стандартом педагогічної освіти (Розпорядження Міністерства освіти і науки від 25.07.2019 р. – (Законодавчий вісник за 2021 р., позиція 890 зі змінами), а також часткову дидактичну підготовку до викладання польської мови в обсязі, визначеному навчальною програмою І рівня вищої освіти за напрямом навчання «Польська філологія» у Жешувському університеті. За відсутності необхідної кількості годин або кредитів ECTS у вищезазначеному обсязі, вступник, прийнятий на навчання, з метою здобуття повної підготовки до здійснення професійної педагогічної діяльності, відповідно до чинного освітнього стандарту, зобов'язаний подолати розбіжності у реалізації навчальної програми.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

Для випускників інших напрямів підготовки, ніж «Польська філологія» та «Редагування», які претендують на вступ на навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» зі спеціальності «Редагування», кваліфікаційним критерієм є позитивний результат співбесіди, що підтверджує здатність вступника до навчання на ІІ рівні вищої освіти

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Польська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням