Охорона навколишнього середовища

Напрям підготовки – Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалавр, інженер*), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямом підготовки:  «Охорона навколишнього середовища», або споріднених**, та інших напрямів підготовки, де ефекти навчання були сформовані у галузі сільськогосподарських наук.

Для вступників – випускників  інших напрямів підготовки (ніж зазначено нижче) – позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня.  

 

* Вступник, що має вищу освіту І рівня (бакалавр), зобов’язаний під час подальшого навчання ліквідувати академічну різницю у разі, якщо вона не відповідає 30 пунктам ECTS. Після прийому на навчання Програмна комісія індивідуально для кожного студента підготує перелік навчальних предметів для подолання академічної різниці індивідуально для кожного студента.

**  «Агролісництво»; «Ландшафтна архітектура»; «Біологія»; «Біомоніторинг»; «Біотехнологія»; «Еко-бізнес»; «Екологічна енергетика»; «Екологія та навколишнє середовище»; «Екологічні джерела енергії»; «Екологічне місто»; «Географія і просторова економіка»; «Геомоніторинг»; «Економіка і сталий розвиток»; «Просторова економіка»; «Екологічна інженерія»; «Інженерія геопростору»; «Інженерія і водне господарство»; «Інженерія та моніторинг навколишнього середовища»; «Інженерія та охорона навколишнього середовища»; «Інженерія формування навколишнього середовища»; «Інженерія відновлюваних джерел енергії»; «Інженерія сільського господарства і лісів»; «Інженерія навколишнього середовища»;   «Санітарна інженерія»; «Якість і безпека навколишнього середовища»; «Лісництво»; «Логістика в агропродовольчому секторі»; «Мікробіологія»; «Океанографія»; «Охорона та інженерія навколишнього природного середовища»; «Охорона природних ресурсів»; «Відновлювані джерела енергії»; «Садівництво»; «Ревіталізація деградованих територій»; «Сільське господарство»;  «Екологічне сільське господарство»; «Харчові технології»; «Туризм і рекреація»; «Управління та адаптація до зміни клімату»; «Управління навколишнім природним середовищем»; «Управління природними ресурсами»; «Управління земельними ресурсами» та інші напрями підготовки  з подібним змістом програми навчання.

Відповідність змісту програм навчання за вищезазначеими напрямами підготовки буде перевіряти Програмна комісія напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища» з кожним вступником індивідуально

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Охорона навколишнього середовища»

Ви можете ознайомитися за посиланням