Німецька (германська) філологія

Напрям підготовки – Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Викладацька спеціальність:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька філологія» з підготовкою до викладацької діяльності. Вступник володіє німецькою мовою на рівні C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання (на рівні випускника І рівня вищої освіти напряму підготовки «Німецька філологія») в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності щодо здобуття освітнього ступеня магістра.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за викладацькою спеціальністю - це продовження навчання І рівня у контексті підготовки до професійної діяльності вчителя.

Вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (блок B), підготовку з основ дидактики та емісії голосу (блок C) в обсязі, визначеному стандартом педагогічної освіти (Розпорядження Міністерства науки і вищої освіти від 25.07.2019 р. – (Законодавчий вісник, 2021 р., позиція 890 зі змінами), а також часткову дидактичну підготовку до викладання німецької мови в обсязі, визначеному навчальною програмою І рівня вищої освіти за напрямом навчання «Німецька (германська) філологія» у Жешувському університеті. За відсутності необхідної кількості годин або кредитів ECTS у вищезазначеному обсязі, вступник, прийнятий на навчання, з метою здобуття повної підготовки до здійснення професійної педагогічної діяльності, відповідно до чинного освітнього стандарту, зобов'язаний подолати розбіжності у реалізації навчальної програми.

Перекладацька спеціальність/ «Німецька мова в бізнесі»:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька (германська) філологія» або «Прикладна лінгвістика» (з провідною німецькою мовою).

Випускник І рівня вищої освіти іншого філологічного напряму підготовки, який має сертифікат, що підтверджує володіння німецькою мовою на рівні не нижче C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності магістра - у тому числі: лінгвістики, літературознавства, культурології та історії німецькомовних країн. Вступник володіє елементарними перекладацькими навичками в контексті міжмовних відносин адекватно обраній спеціальності: польська - німецька мови.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Викладацька спеціальність: підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти І рівня за напрямом підготовки «Німецька (германська)  філологія» викладацька спеціальність.

Перекладацька спеціальність/ «Німецька мова в бізнесі»: підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти І рівня за напрямом підготовка «Німецька філологія» або «Прикладна лінгвістика»

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Німецька (германська) філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням