Міська освіта (урбаністична освіта)

Напрям підготовки – Міська освіта (урбаністична освіта)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних. При цьому очікується, що вступники володіють англійською мовою на рівні не нижче B2, що підтверджується оцінкою у дипломі про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), або ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

У разі, якщо вступники мають у дипломі оцінку з іншої іноземної мови, ніж англійська, - обов’язковою умовою для вступу є наявність сертифіката, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні B2

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти

 

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних.

Оцінки перераховуються у конкурсні бали наступним чином:

·       дуже добре (5,0)

(в Україні - відмінно), або сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не менше B2 - 30 балів

·       добре з плюсом (4,5)

(в Україні - дуже добре) 20 балів

·       добре (4,0) - 10 балів

·       достатньо з плюсом (3,5) (в Україні - задовільно) - 5 балів

·       достатньо  (3,0) – 0 балів

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міська освіта (урбаністична освіта)» Ви можете ознайомитися за посиланням