Міжкультурна комунікація

Напрям підготовки – Міжкультурна комунікація

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, або рівнозначних  в області суспільних або гуманітарних наук

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти.

Позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня щодо знань про культуру і проблеми суспільної комунікації – для випускників інших  напрямів підготовки, ніж «Міжкультурна комунікація» і «Міжкультурне спілкування»

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міжкультурна комунікація» Ви можете ознайомитися за посиланням