Мехатроніка

Напрям підготовки – Мехатроніка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського),  безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад, Bachelor's degree)  у галузі інженерно-технічних наук

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського),  безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямами підготовки у галузі інженерно-технічних наук.

Позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня – для випускників інших напрямів підготовки, ніж  галузі інженерно-технічних наук.

Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі підготовки, яку він закінчив

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття  вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Мехатроніка» Ви можете ознайомитися за посиланням