Ландшафтна архітектура

Напрям підготовки – Ландшафтна архітектура

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)* за напрямом підготовки «Ландшафтна архітектура» або за суміжними: «Архітектура і урбаністика», «Садівництво», «Садове мистецтво», «Сільське господарство», «Землеустрій», «Агролісництво»

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

* у разі, якщо навчання за І рівнем вищої освіти відбувалося протягом 6 семестрів, програмна комісія визначає предмети (сума балів ECTS = 30) з метою реалізації їх під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Ландшафтна архітектура» Ви можете ознайомитися за посиланням