Культурознавство

Напрям підготовки – Культурознавство

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

Напрям підготовки – Культурознавство

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree)  в області гуманітарних і суспільних наук. Прийом на навчання  випускників за напрямами підготовки у галузі суспільних наук відбувається за умови позитивного результату кваліфікаційної співбесіди, під час якої перевіряється компетентність вступника щодо знань про культуру,  включаючи історію культури та сучасні культурні явища

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середнє арифметичне оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського) з навчальних предметів, які закінчилися складанням екзамену

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Культурознавство» Ви можете ознайомитися за посиланням