Інформатика

Напрям підготовки – Інформатика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського, не менше 7 семестрів), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree).

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки з провідною дисципліною  Інформатика або Технічна інформатика  і телекомунікації

Для випускників інших напрямів навчання - позитивний результат співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з  диплома про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки з провідною дисципліною  Інформатика або Технічна інформатика  і телекомунікації

0 балів - для випускників, що навчалися за іншими напрямами підготовки

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інформатика» Ви можете ознайомитися за посиланням