Економіка

Напрям підготовки – Економіка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти за напрямами підготовки «Економіка», «Фінанси і бухгалтерський облік», «Менеджмент» та суміжних: «Соціально-економічна географія і просторова економіка», науки про безпеку, науки про політику та адміністрацію, науки про управління якістю, юридичні науки, соціологічні науки, а також у галузі математики і інформатики

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти – оцінка множиться на коефіцієнт:

- 1,8 - для випускників напряму підготовки «Економіка» загальноосвітнього профілю

- 1,7 - для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» загальноосвітнього профілю

- 1,6 - для випускників напряму «Економіка» практичного профілю

- 1,5 - для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» практичного профілю

- 1,0 - для випускників інших напрямів підготовки загальноосвітнього та практичного профілю

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Економіка» Ви можете ознайомитися за посиланням