Громадське здоров’я

Напрям підготовки – Громадське здоров’я

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних (наприклад: Bachelor’s degree)  в області наук про здоров’я, медичних, гуманітарних або суспільних наук

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Громадське здоров’я» Ви можете ознайомитися за посиланням