Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Напрям підготовки – Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних та ступінь інженера або магістра-інженера у галузі відновлюваних джерел енергії та управління відходами або у суміжних галузях*, пов'язаних з сільськогосподарськими науками

 

Для випускників за іншими напрямами підготовки, не переліченими нижче -позитивний результат фахової співбесіди, що підтверджує компетентність вступника до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

* «Біоекономіка», «Екоенергетика», «Екологічні джерела енергії», «Екологічна інженерія», «Водна інженерія та управління водними ресурсами», «Інженерія та моніторинг навколишнього середовища», «Інженерія формування навколишнього середовища», «Інженерія навколишнього середовища», «Інженерія відновлюваних джерел енергії», «Санітарна інженерія», «Якість та безпека навколишнього середовища», «Охорона та інженерія навколишнього природного середовища», «Охорона навколишнього середовища», «Відновлювані джерела енергії», «Сільське господарство» та інші напрями підготовки зі схожим змістом навчальної програми.

Оцінка відповідності змісту навчальних програм напрямів підготовки, не перелічених вище, з результатами навчання для галузі сільськогосподарських наук буде здійснюватися групою розробників навчальної програми напряму підготовки «Відновлювані джерела енергії та управління відходами» індивідуально для кожного вступника.

Вступник зобов'язаний надати опис результатів навчання, зазначених у програмі підготовки, та графік виконання навчальної програми за закінченим напрямом підготовки

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття вищої освіти

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з  диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» Ви можете ознайомитися за посиланням