Біотехнологія

Напрям підготовки – Біотехнологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних за напрямами підготовки: «Біотехнологія», «Біологія»,  або рівнозначних

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів навчання з провідною дисципліною - Біологія

Для випускників інженерних спеціальностей, інших ніж «Біологічні науки» - позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Біотехнологія» Ви можете ознайомитися за посиланням