Біологія

Напрям підготовки – Біологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначних з напрямів підготовки: «Біологія», «Біотехнологія», «Охорона навколишнього середовища», «Збереження природних ресурсів», «Управління природокористуванням», «Агролісництво», «Біомоніторинг і екологічні біотехнології», «Біомоніторинг та управління природокористуванням», «Етологія і психологія тварин», «Нейробіологія»

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти за вищевказаними напрямами підготовки

Для випускників інших напрямів підготовки (не біологічних наук) - позитивний результат фахової  співбесіди, що перевіряє компетентність вступника для здобуття вищої освіти II рівня. Вступник зобов'язаний надати Екзаменаційній комісії опис результатів навчання, зазначених у програмі навчання, яку він закінчив

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Біологія» Ви можете ознайомитися за посиланням