Англійська філологія

Напрям підготовки – Англійська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Англійська філологія», «Прикладна лінгвістика» (з провідною англійською мовою), або з іншого нефілологічного напряму – при цьому вступник повинен  додатково мати один з міжнародних сертифікатів, що підтверджує знання англійської мови на рівні просунутого володіння не нижче С1 (за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Викладацька спеціальність: згідно зі стандартами підготовки вчителя (Наказ Міністра науки та вищої освіти від 25.07.2019 (Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1450)), вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку (Блок Б), з основ дидактики та емісії голосу (Блок С), та часткову підготовку з методики викладання англійської мови. У разі відсутності необхідної кількості навчальних годин або балів ЄКТС (ECTS), вступник буде зобов'язаний зреалізувати призначені програмні розбіжності

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок та підсумкової оцінки з диплома про здобуття вищої освіти

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Оцінка за останній іспит з дисциплін: Практичне вивчення англійської мови або Письмо (Практичне вивчення англійської мови), складеного під час навчання за І рівнем вищої освіти

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Англійська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням