Акушерство

Напрям підготовки – Акушерство

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Акушерство»

 

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з  диплома про здобуття І рівня вищої освіти (бакалаврського)

 

 

 

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Акушерство» Ви можете ознайомитися за посиланням