Філософія

Напрям підготовки – Філософія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: польська (або рідна) мова, математика

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Філософія» Ви можете ознайомитися за посиланням