Педагогіка дошкільної і початкової освіти

Напрям підготовки – Педагогіка дошкільної і початкової освіти

Рівень підготовки – безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Математика

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» Ви можете ознайомитися за посиланням