Науки про сім’ю

Напрям підготовки – Науки про сім’ю

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Математика

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Науки про сім’ю» Ви можете ознайомитися за посиланням