Міжкультурна комунікація

Напрям підготовки – Міжкультурна комунікація

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Підставою для вступу на навчання є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і сертифікат ЗНО, або інший документ, що дає право на вступ на навчання для здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)

Вступник бере участь у конкурсі балів з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і сертифіката ЗНО

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міжкультурна комунікація» Ви можете ознайомитися за посиланням