Логістика в агропродовольчому секторі

Напрям підготовки – Логістика в агропродовольчому секторі

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський), інженерський

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: математика, польська (або рідна) мова, іноземна мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: географія, біологія, фізика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

один предмет із ЗНО ** за вибором вступника

 

* оцінка за навчальний предмет враховується, якщо він не був зазначений як обов'язковий або додатковий предмет.

 З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логістика в агропродовольчому секторі» Ви можете ознайомитися за посиланням