Лікарський напрям (навчання польською мовою)

Напрям підготовки – Лікарський напрям (навчання польською мовою)

Рівень підготовки – 6-річне безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія і один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На вступ на навчання за лікарським напрямом підготовки можуть претендувати вступники, які під час конкурсного відбору отримали не менше ніж 80 конкурсних балів з обов’язкових конкурсних предметів.

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Лікарський напрям (навчання польською мовою)» Ви можете ознайомитися за посиланням