Журналістика і соціальна комунікація

Напрям підготовки – Журналістика і соціальна комунікація

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: суспільствознавство, історія, географія, основи підприємництва, релігія/етика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Журналістика і соціальна комунікація» Ви можете ознайомитися за посиланням