Діагностичні системи в медицині

Напрям підготовки – Діагностичні системи в медицині

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: математика, фізика, біологія або результати іспиту/ іспитів, що підтверджують кваліфікацію «Технік з електроніки», «Технік з мехатроніки», «Технік зі слухових апаратів», «Технік з електроніки та медичної інформатики», «Технік з електрорадіології», «Технік з широкосмугового електронного зв'язку».

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Хімія або результати іспиту/ іспитів, що підтверджують кваліфікацію «Технік з електроніки», «Технік з мехатроніки», «Технік зі слухових апаратів», «Технік з електроніки та медичної інформатики», «Технік з електрорадіології», «Технік з широкосмугового електронного зв'язку»*.

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

* результат іспиту враховується, якщо він не був зазначений як обов'язковий предмет.

 З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Діагностичні системи в медицині» Ви можете ознайомитися за посиланням