Ankietyzacja elektroniczna

 


Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni

Dane wykorzystywane w systemie logowania są szyfrowane. Służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę. 

Wszelkie problemy związane z wypełnianiem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Halik-Siedlarz ([email protected],  17 872 10 45).

 

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w Ankiecie oceny prowadzącego przedmiot oceniając zajęcia z semestru zimowego 2021/2022 

 

Zobacz jak Twoje odpowiedzi widzą nauczyciele - nagranie z Panią dr hab. Elżbietą Rokosz, prof. UR, Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia 

  

Do czego wykorzystywane są wyniki Ankiety oceny prowadzącego przedmiot

 Wypełniając ankietę masz wpływ na.jpg